Телефон: 0432 46-70-16

Сайт

Дошкільний навчальний заклад №73 «ТЕРЕМОК»


Дошкільний навчальний заклад №73 «ТЕРЕМОК»

В дошкільному навчальному закладі виховується 254 дитини.

В ньому функціонує 8 груп. З них:
1 група раннього віку;
7 груп дошкільного віку.

Штат - 42 працівника, із них - 20 педагогів.

Очолює ДНЗ № 73 досвідчений висококваліфікований педагог, майстер своєї справи Гуменчук Валентина Василівна.

Зусилля колективу ДНЗ №73 спрямовані на розвиток завдань:

Відродження національної культури, мови, традицій, соціальна адаптація дошкільнят.

Забезпечення охорони здоров'я та підвищення рівня фізичного виховання.

Розвиток природних здібностей, творчого мислення, самовираження особистості в різних видах діяльності.

Інтеграція родинного та суспільного виховання, залучення батьків до участі в педагогічному процесі дошкільного закладу.

В дошкільному закладі створені організаційні, методологічні, методичні передумови для повноцінного забезпечення діяльності закладу.

Велика увага приділяється роботі з кадрами. З метою підвищення рівня теоретичних і практичних знань використовуються нові, інтерактивні форми і методи роботи з педагогічним колективом, з окремими педагогами, що сприяє розвитку їх творчості, професійної майстерності. Нестандартні форми ефективно застосовуються в системі роботи з молодими педагогами.

Дані заходи сприяють професійному зростанню педагогів, покращанню якості навчальне-виховної роботи, створенню позитивних умов для розвитку і виховання особистості дитини.

Важливим аспектом в оновленні освітньо-виховного процесу ДНЗ №є удосконалення розвивального предметне-ігрового середовища. Куточки (осередки) закладу обладнані з врахуванням їх індивідуально-психологічних особливостей та потреб, відкриттям власних життєвих сил, наповненням відчуттям власної спроможності. Гордістю дошкільного навчального закладу є одна із складових розвивального предметного середовища-спортивний майданчик, якому за результатами міського конкурсу на кращий спортивний майданчик у 2003 році присвоєно почесне II місце.

З великою любов'ю до малюків обладнані і дитячі ігрові майданчики. Тут на дітей чекають просторі пісочниці, спортивні споруди, каруселі інші ігрові споруди. Спокій садка охороняють поважні козаки.

Дошкільним навчальним закладом № 73 успішно вирішується питання вивчення і впровадження в практику роботи інноваційних технологій, що позитивно впливає на індивідуальний розвиток дошкільнят, рівень сформованості у них знань, умінь і навичок. Логічний розвиток, рівень засвоєння вихованцями знань розділу «Математична скарбничка» забезпечує впровадження технології логіко-математичного розвитку Н. Баглаєвої вихователем Рябовою Г.І. Застосування методів і прийомів мовленнєве-творчої діяльності дошкільнят Н.Гавриш дає можливість вихователю Данилюк С.М. розвинути у її вихованців творчу фантазію, збагатити словниковий запас, сформувати на належному рівні навички діа-, монологічного мовлення. Вихователь Чельнікіна А.В., впроваджуючи в практику роботи технологію естетико-екологічного виховання Г.Тарасенко, досягає високого рівня знань дітей з розділів «Віконечко в природу», «Мова рідна, слово рідне».

В дошкільному навчальному закладі великого значення надають узагальненню і втіленню досвіду роботи як педагогів міста, області, так і своїх педагогів. В методичному кабінеті зібрано досвід роботи вихователя Чельнікіної А.В. з естетико-екологічного виховання й узагальнено у навчально-методичному посібнику «Екознайко».

З метою розвитку індивідуальних нахилів, творчих здібностей дітей в дошкільному навчальному закладі проводиться гурткова робота.

В ДНЗ №73 працюють наступні гуртки:

«Фантазери» - нетрадиційне малювання;

«Умілі рученята» - художня праця;

«Перлинка» - літературний;

«Граємось у театр»;

«Витинанки».

Насиченим і цікавим є життя малюків у дошкільному навчальному закладі. Тут прищеплюються дітям корисні навички, розкриваються кращі риси характеру, прививається любов до рідної землі.

Завдяки праці усього колективу, пошукам педагогами нових форм роботи з вихованцями і батьками, індивідуалізації, диференціації навчання та виховання, педагогічний колектив постійно розвиває свій творчий потенціал, виконує поставлені завдання, робить навчально-виховний процес легкодоступним кожному вихованцю.


Переглядів: 6552
Поширень: 2