Телефон: 0432 66-20-80 0432 52-08-13

Сайт

Про училище

Вінницьке вище професійне училище Департаменту поліції охорони – професійно-технічний навчальний заклад ІІІ-го атестаційного рівня, акредитоване за І рівнем вищої освіти з напряму 0924 «Телекомунікації» спеціальності 5.092404 «Монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання електрозв’язку».

Училище здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників підрозділів Департаменту поліції охорони, в тому числі кваліфікованих працівників правоохоронних органів зі складною організацією праці, а саме охоронців та інкасаторів.

В училищі сформовано висококваліфікований педагогічний колектив, зусиллями якого створено належну матеріально-технічну базу та навчально-виховне середовище, яке сприяє духовному становленню особистості випускників, реалізації їх потреб та інтересів, самореалізації в сучасному суспільстві.
У своїй педагогічній роботі викладачі застосовують сучасні навчальні технології, які сприяють вихованню правової і соціальної грамотності випускників.

Основні напрямки діяльності Училища:

 1. підготовка робітників високого рівня кваліфікації з технологічно складних професій та спеціальностей;
 2. підготовка робітників, діяльність яких пов’язана зі складною організацією праці;
 3. підготовка фахівців із вищою освітою на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста за денною та заочною формами навчання;
 4. первинна професійна і курсова підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітників;
 5. проведення початкової підготовки кандидатів на службу в органах внутрішніх справ України на посади рядового і начальницького складу,
 6. перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників органів внутрішніх справ без зміни освітнього рівня;
 7. проведення навчальних зборів працівників органів внутрішніх справ за напрямками діяльності;
 8. розроблення робочих та навчальних планів і програм на основі типових навчальних планів і програм;
 9. надання методичної та практичної допомоги підрозділам Державної поліції охорони з питань підвищення професійного рівня особового складу;
 10. організація виїзних семінарів, лекцій, практичних занять;
 11. господарська діяльність, передбачена законодавством.

Училище здійснює:

 1. організацію навчально-виховного та навчально-виробничого процесів відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України та нормативних актів Міністерства внутрішніх справ України, міжнародних договорів та угод на основі впровадження активних форм і методів навчання;
 2. моральне та етичне виховання курсантів, слухачів, учнів і студентів, прищеплення їм ідеалів гуманізму, поваги до законів, відповідального ставлення до виконання громадських та службових обов’язків;
 3. забезпечення належних умов для засвоєння курсантами, слухачами, учнями і студентами навчальних програм, набуття практичних умінь і навичок згідно із кваліфікаційними та професійними вимогами;
 4. організацію майнового забезпечення курсантів і слухачів, направлених за замовленням територіальних підрозділів ДПО згідно із рознарядками та погодженнями Департаменту поліції охорони, а також побутового обслуговування курсантів, слухачів, учнів та студентів.
 5. Перелік професій та спеціальностей, за якими ведеться підготовка, перепідготовка чи підвищення кваліфікації, може змінюватися в залежності від потреб замовників і наявності навчально-матеріальної бази в Училищі за умови їх ліцензування у встановленому порядку.

Переглядів: 46508
Поширень: 70