ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА ЗАПРОШУЄ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. М.І. ПИРОГОВА

21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56

тел.: (0432) 61-15-97

моб. 067-383-76-55

Е-mail: [email protected]

 Web-site: https://www.vnmu.edu.ua

Приймальна комісія: http://admission.vnmu.vn.ua/

Рік заснування - 1921. Навчальний заклад IV рівня акредитації. Форма власності - державна. 

Факультети і спеціальності:

Медичний факультет – спеціальності: 222«Медицина», 228«Педіатрія», 225«Медична психологія».

Стоматологічний факультет – спеціальність 221«Стоматологія».

Фармацевтичний факультет – спеціальність  226 «Фармація, промислова фармація» .

Факультет післядипломної освіти – післядипломна підготовка з 27 спеціальностей.

Терміни навчання: 

«Медицина», «Педіатрія», «Медична психологія» - 5 р. 10 міс; 

«Стоматологія» - 4 р. 10 міс; 

«Фармація, промислова фармація» (денна форма навчання) - 4 р. 10 міс;

заочна форма навчання за спеціальністю «Фармація, промислова фармація» - 5 р. 6 міс; 

для випускників медичних та фармацевтичних коледжів - 4 р. 6 міс.

Умови вступу: При вступі на навчання до ВНМУ ім.. М.І. Пирогова у 2021 році для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами ЗНО за  2018, 2019, 2020 та 2021 роки.

  • При вступі на відкриті або небюджетні спеціальності, приймаються сертифікати з української мови(ваговий коефіцієнт 0.2), математики(ваговий коефіцієнт 0.3) та на вибір вступника біології, хімії або фізики(ваговий коефіцієнт 0.5). 

  • Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів відповідного рівня, помножених на вагові коефіцієнти та з врахуванням РК, ГК, СК, ПК. Остаточно, конкурсний бал множиться на регіональний (РК=1,02), галузевий (ГК=1,00), сільський (СК=1,02) та першочерговий (ПК=1,05) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток.

  • При вступі до ВНМУ ім. М.І. Пирогова, мінімальні значення кількості балів встановлюються наступним чином: 

Назва та шифр спеціальності

(відкриті -  що мають місця державного замовлення)

1 предмет

 (українська мова)

2 предмет  

(математика)

3 предмет 

(біологія,фізика, або хімія)

221 Стоматологія

100

150

150

222 Медицина

100

150

150

228 Педіатрія

100

150

150

Мінімальний поріг - 150 балів з 2 і 3 предмету ЗНО, не стосується вступників з конкурсним балом більше 175.

Назва та шифр спеціальності

(небюджетні )

1 предмет 

(українська мова)

2 предмет  (математика)

3 предмет (біологія,фізика, або хімія)

225 Медична психологія

100

100

100

226 Фармація, промислова фармація

100

100

100

Конкурсний бал для вступу не може бути менше ніж 130 балів для здобуття ступеня магістра за спеціальністю «Фармація, промислова фармація».

Науково-педагогічний потенціал: В університеті один із самих високих серед навчальних закладів України рівень забезпеченості викладачами з науковими ступенями і званнями. Студентів навчають 137 докторів наук, і 702 кандидатів наук. В університеті працюють 21 співробітники, які мають почесні звання Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений працівник освіти України, Заслужений лікар України, 11 Лауреатів Державної премії України, 9 кращих викладачів нагороджені Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України, 4 – нагороджені  Почесною Грамотою Верховної ради України, 16 – нагороджені грамотами МОН України, 48 – нагороджені грамотами МОЗ України, 36 – нагороджені іншими державними відзнаками. 


Матеріально-технічна база
: В університеті досконала матеріально-технічна і навчально-методична база, створені центри: нових інформаційних технологій, науково-дослідний, діагностичний; медико-психологічний консультативний центр, медичний симуляційний центр, навчально-науково-виробничий комплекс – інститут реабілітації інвалідів, навчально-виробничий комплекс - університетська клініка. Побудовано новий навчальний корпус, де розмістились чотири кафедри та лабораторії науково-дослідного центру, побудована сучасна бібліотека з книгосховищем на 500 тисяч томів. В університеті діють 12 сертифікованих лабораторій, які дають змогу активно займатись науково роботою. В 2021 р. введено в експлуатацію новий сучасний стадіон з спортивними майданчиками. На території університету працює комфортна їдальня-кафе для студентів і співробітників. 

    В університеті створені всі умови для гармонійного правового, національно-патріотичного, інтелектуально-духовного, морально-етичного та естетичного, науково-пізнавального, інтернаціонального та краєзнавчого та   професійно-орієнтованого розвитку студента.

Університет відзначений експертами Національної академії педагогічних наук України та Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України та удостоєний Почесними званнями «Лідер вищої освіти України» та удостоєний Гран-прі у номінації «Розвиток студентської науково-дослідної роботи». 

ВНМУ ім. М.І. Пирогова презентований на International Meeting on Simulation in Healthcare (IMSH) – 2020.  

Місце Університету у базі Scopus за індексом Гірша– 50

У рейтингу QS World University Rankings – 350  


Переглядів: 5342
Поширень: 30