Якісна інклюзивна освіта під час пандемії в Україні та ЄС

Спалах пандемії коронавірусної інфекції перетворився на виклик для освіти через закриття шкіл та перенесення освітнього процесу в комп’ютер. Що стосується учнів з особливими освітніми потребами, то нинішні заходи щодо подолання пандемії COVID-19 ускладнюють можливість постійного доступу до якісної освіти для них.

Цей онлайн-семінар має на меті поділитися практиками щодо інклюзивної освіти після початку пандемії в Україні та ЄС; обговорити основні проблеми забезпечення якісної інклюзивнох освіти, під час кризи викликаної COVID-19, а також основні проблеми практичної інклюзивної освіти; і, авжеж, обмінятися досвідом з забезпечення та просування „освіту для всіх” у такі буремні часи.

Під час цього онлайн-семінару експерти спробують відповісти на такі питання, як:

• Як служби підтримки освіти можуть адаптуватися до потреб учнів та їхніх сімей під час навчання вдома.
• Спеціальні потреби для забезпечення інклюзивного навчання в Інтернеті для учнів з особливими освітніми потребами.
• Ключові дії, які необхідно вжити, щоб забезпечити повну інтеграцію платформ онлайн-навчання в майбутньому.

Мова онлайн семінару: українська та англійська.

Спікери:

Уляна Пчолкіна - громадська діячка, програмна менеджерка ГО «Група активної реабілітації», координаторка напрямку інклюзії StarLightMedia.

Професор Др. Ян Шишка – асоційований професор факультету освіти Карлового університету (Прага, Чехія). Він є членом Урядової ради з питань інвалідів, відділу освіти. Протягом останнього десятиліття Шишка обіймав посаду представника Чехії в академічній мережі європейських експертів з інвалідності та незалежного консультанта з питань інклюзії Європейського Союзу, Національної та Європейської асоціації людей з інтелектуальними обмеженнями та їхніх сімей.
Трансляція на сторінці House of Europe

_________________________

The COVID-19 outbreak has translated into a major education due to school closure and the interruption of regular education services. When it comes to learners with special educational needs, the current coping measures to the COVID-19 pandemic such as school closures, confinement and social distancing have been compounding challenges in spite of exerted efforts to provide continued access to education for them.

This online seminar aimed to share regional good practices on inclusive education since the COVID-19 outbreak; discuss the main concerns of vulnerable learners, especially children and youth with disabilities, during the COVID-19 crisis as well as the major challenges of practicing inclusive education; exchange expertise on how to ensure and promote ‘education for all’ in such specific times.

During this online seminar, a panel of experts will try to answer questions such as:

• How education support services can adapt to meet the needs of learners and their families while homeschooling.
• The specific training needs of teachers to provide inclusive online schooling to learners with special educational needs.
• The key actions that must be taken to ensure that online learning platforms are fully inclusive in the future.

Speakers:

Uliana Pcholkina – civic activist, programme manager of NGO “Active rehabilitation group”, inclusion coordination manager of StarLightMedia

Prof. Dr. Jan Šiška - is an Associate Professor at the Faculty of Education, Charles University. He is a member of the Government Board for Persons with Disabilities, Education Section. For the last decade he has been serving as a country representative for the Academic Network of European Disability Experts and an independent consultant for Inclusion Europe, the National and European Association for Persons with Intellectual Disabilities and their families.
Facebook Live on the House of Europe page


Переглядів: 1360
Поширень: 0