Концерн Поділля

Виявилось, що я зовсім нічого не знаю про День Європи і дуже мало знаю взагалі про створення Європейського Союзу. Переконався в цьому відвідав тренінг: «Європейський Союз: як його розуміти і як про нього говорити в ЗМІ?»

МРТ диагностика

Посилання на презентацію тренінгу додам незабаром. Зараз пропоную декілька головних тезисів:

  • 9 травня 1950 року Роберт Шуман вніс пропозицію створити об’єднану Європу для налагодження мирних взаємовідносин на континенті. З цієї пропозиції, що отримала назву «декларація Шумана», бере початок процес об’єднання, який завершився утворенням Європейського Союзу.
     
  • Європейський Союз - це більше, ніж просто конфедерація країн. Це новий, унікальний тип об\'єднання держав, яке не підпадає під жодне традиційне правове визначення.

На рівні Євросоюзу ухвалюють законодавчі акти, які згодом стають частиною національних законодавств країн-членів. Це постанови та директиви, які є результатом спільної роботи Ради ЄС (що представляє національні уряди), Європейського Парламенту (який репрезентує населення) і Європейської Комісії (незалежний від урядів країн ЄС орган, який захищає колективні європейські інтереси).

www.europa.eu

  • Європейська Рада - найголовніша політична інституція Євросоюзу. До її складу входять глави держав і урядів (президенти або прем\'єр-міністри) усіх країн - членів ЄС, а також Президент Європейської Комісії. Вона має постійного Президента, який координує роботу Європейської Ради та забезпечує безперервність її діяльності.

Європейська Рада визначає цілі ЄС і виробляє механізм їх досягнення. Вона вирішує актуальні міжнародні питання в рамках Спільної зовнішньої та безпекової політики, яка є механізмом координації зовнішньополітичних дій держав - членів Євросоюзу.

www.european-council.europa.eu

  • Рада Євросоюзу є його керівним органом. До її складу входять міністри від кожної держави-члена. Залежно від порядку денного, на засіданні Ради збираються міністри закордонних справ, сільського господарства, транспорту тощо.

Основні функції Ради:

- ухвалення законодавства ЄС спільно з Європейським Парламентом;
- координація спільної економічної політики;
- ухвалення міжнародних угод ЄС;
- затвердження бюджету ЄС спільно з Європейським Парламентом;
- розробка та імплементація спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС;
- координація співпраці у кримінальних справах між національними судами та силами поліції.

www.consilium.europa.eu

  • Європейський Парламент - це законодавчий орган ЄС, який представляє громадян його держав-членів і обирається ними безпосередньо. З набуттям чинності Лісабонським договором Європарламент отримав такі ж законодавчі повноваження, як і Рада ЄС.

Основні функції Європейського Парламенту:

- ухвалення законів ЄС (директив, постанов тощо);
- ухвалення спільно з Радою ЄС щорічного бюджету Європейського Союзу;
- демократичний нагляд за діяльністю всіх інституцій ЄС.

www.europarl.europa.eu

  • Європейська Комісія - це орган виконавчої влади ЄС, колегія якого складається з 27 членів (по одному від кожної країни).

Європейська Комісія виконує такі основні функції:

- ініціює законодавчі пропозиції;
- упроваджує політику ЄС та управляє бюджетом;
- забезпечує дотримання європейського законодавства;
- представляє ЄС на міжнародній арені.

Також до основних функцій Європейської Комісії належать управління програмами зовнішньої допомоги ЄС і сприяння розвиткові третіх країн.

www.ec.europa.eu


Переглядів: 3093
Поширень: 0

Меблі для дому - ПетроЦентр