Практично всі головні показники банку засвідчили позитивну динаміку розвитку. Так, активи банку зросли на 23,1% і станом на 01.01.10 дорівнюють майже 6,5 млрд грн, сукупні зобов’язання збільшилися на 29,2% (до 5,769 млрд грн), статутний капітал — на 14,4% (до 617,76 млн грн).

Банк значно збільшив обсяги залучених коштів клієнтів — фізичних і юридичних осіб – станом на 01.01.10 вони зросли на 8,5% і становили в цілому 3,325 млрд грн. І це – незважаючи на суттєвий відтік депозитних коштів у банківській системі в 2009 р.

Зросли обсяги кредитно-інвестиційного портфеля — станом на 01.01.10 він становив 4,175 грн, що на 14,2% більше, ніж минулого року. Перебуваючи у десятці лідерів з кредитування реального сектора економіки, банк наростив у 2009 р. кредитний портфель юридичних осіб на 27,1%. При цьому зберігається його якість, про що свідчить частка проблемної заборгованості у кредитному портфелі банку, яка не перевищує 4%, що набагато нижче за середній показник по банківському сектору. Сформовані резерви на покриття ризиків за всіма видами активних операцій становили 131,1 млн грн, що й зумовило від’ємний фінансовий результат за 2009 р. розміром 86,1 млн грн.

«Досягнуті рівні, — зауважив голова Правління банку Дмитро Гриджук, — дають нам можливість вести прибуткову діяльність, враховуючи при цьому всі побажання і потреби наших клієнтів на основі зваженого ризик-менеджменту. Ми своєчасно впровадили успішні програми з реструктуризації кредитної заборгованості, індивідуальний підхід до кожного клієнта, що дало нам змогу залишатися на вітчизняному фінансовому ринку надійними і ліквідними. Це засвідчують перші результати 2010 р. — за січень фінансовий результат діяльності банку становить близько 800 тис. грн».

Довідково:
Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк “Хрещатик” зареєстровано у травні 1993 року. Здійснює свою діяльність відповідно до Статуту банку, чинного законодавства України та має повну ліцензію НБУ № 158 від 29.12.01 на проведення банківських операцій на внутрішньому і міжнародному фінансових ринках. Уже дев’ять років аудиторську перевірку фінансової діяльності банку за світовими стандартами здійснюють міжнародні аудиторські фірми, зокрема останні роки “Ernst&Young”.


Переглядів: 3848
Поширень: 0