Формальна ідея, покладена в основу цього видання, належить французькому поету Ремону Кено, який втілив її 1961 року в книжці “Cent mille milliards de poèmes” («Сто тисяч мільярдів віршів»). Вона містить десять римованих сонетів, розрізаних на окремі рядки, а можлива кількість комбінацій останніх, за твердженням автора, становить якраз таке число, тобто 100 трильйонів.

Пишучи чотирнадцять «первинних» текстів, В.Мельник не прагнув дати українське наслідування «Ста тисяч» – скористався їхньою формою так, як ми користуємося класичними поетичними формами (октавою, сонетом, вінком сонетів etc.), поставивши перед собою інші завдання, продиктовані ментальною стилістикою сьогодення, а крім того, не мав на меті використовувати комбінаторні можливості в крайніх виявах. Кожний із чотирнадцяти сонетів книжки є самостійним цілісним твором, і читачі-традиціоналісти можуть обмежитися прочитанням тільки їх. Однак всі вони – складники єдиної картини світу, тому не лише взаємно перегукуються, але й накладаються та взаємно проникають один в один. Кожний, залишаючись у заданих тематичних рамках, здатний вбирати в себе один, два, три і більше рядків з паралельних текстів, заміщуючи ними «свої», а це дозволяє в межах одного й того ж твору різко зміщувати акценти та ракурси, актуалізувати несподівані асоціації тощо.

Потенційно зберігаються ще два алґоритми прочитання – вже поза межами авторського замислу. Взаємодія «первинних» сонетів, які містить дана книжка, допускає максимум 11 112 006 825 558 016 (або, якщо скористатись формулюванням Кено, трохи більше «одинадцяти мільйонів мільярдів») відмінних варіантів. А застосування сучасних комп’ютерних технологій, яких не було на початку 1960-х років, дозволяє подолати обмеженість поліґрафії: в електронних версіях всередині кожного твору можна додатково міняти місцями рядки з однаковими римами, відтак число комбінацій зростає ще на кілька порядків.

Щодо визначення жанру цієї книжки, адже її не можна вважати ні вінком, ні циклом, ні навіть збіркою сонетів у звичному розумінні, автор пропонує новий термін: комплекс сонетів.
 


Переглядів: 3833
Поширень: 0