За січень­–червень 2012 р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 2059,1 млн.грн. капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 23,9% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року. 

Частка Вінниччини у загальнодержавному обсязі капіталовкладень становила 1,8%. За цим показником серед регіонів України Вінницька область займає тринадцяте місце.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,5% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди 55,5% усіх інвестицій, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 40,3%.

У нематеріальні активи вкладено 0,5% загального обсягу капітальних інвестицій, з яких 31,9% становили витрати на програмне забезпечення та бази даних, 27,8% – на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії тощо.

У капітальний ремонт активів спрямовано 60,9 млн.грн. капітальних інвестицій (3,0% загального обсягу).

Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 48,3% загального обсягу капітальних інвестицій. Частка запозичених коштів, за рахунок кредитів банків та інших позик, становила 20,4%.

Кошти населення на індивідуальне житлове будівництво складають 18,7% капітальних інвестицій, державного та місцевих бюджетів – 3,8% .

Найбільшу частку капітальних інвестицій (34,9%) освоєно підприємствами будівництва, обсяги яких порівняно з січнем–червнем 2011р. збільшились у 1,7 рази.

Капітальні інвестиції у розвиток сільського господарства, мисливства, лісового господарства зросли на 44,5%, їх частка у загальному обсязі інвестицій становила 27,5%.

Вагому частку капітальних інвестицій (17,9%) спрямовано у розвиток підприємств промислових видів діяльності, з яких 71,5% освоєно підприємствами переробної промисловості. Зросли обсяги капітальних інвестицій у підприємства таких видів економічної діяльності, як целюлозно-паперове виробництво, видавнича діяльність – у 1,8 рази, металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів – у 1,5 рази. Збільшили обсяги освоєних інвестицій у 2,5 рази підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води, що складає 25,4% у загальному обсязі інвестицій у промисловість.

У січні–червні 2012р. приріст обсягів капітальних інвестицій спостерігався в підприємствах фінансової діяльності – у 46,3 рази, з надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльності у сфері культури та спорту – в 2,6 рази, організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям – у 2,1 рази, підприємствах транспорту та зв’язку – в 1,8 рази, установах та закладах освіти – на 18,5%.Переглядів: 3431
Поширень: 0