Право на нарахування податку на додану вартість надається виключно особам, зареєстрованим як платники ПДВ в установленому порядку та мають Свідоцтво платника ПДВ.

Реєстрація платником ПДВ є обов’язкова та добровільна :

Обов’язкова – суб’єкти господарювання чи інші установи здійснюють операції з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню ПДВ, протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно більш як на 300 000 гривень (без урахування податку на додану вартість), крім особи, яка є платником єдиного податку. Реєстраційна заява подається до органу державної податкової служби не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за періодом, в якому досягнуто обсяг оподатковуваних операцій, в сумі 300 000 грн.

Добровільна реєстрація – це реєстрація платником ПДВ за добровільним рішенням платника податків. В цьому випадку реєстраційна заява подається до органу державної податкової служби не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого особи вважатимуться платниками ПДВ та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових накладних.

Імпортери, що ввозять товари на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню, сплачують ПДВ на митниці, незалежно від того, зареєстровані вони платниками ПДВ чи ні.

Крім того, особа, що проводить операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, реєструється платником ПДВ незалежно від того, чи досягає вона 300 тис. грн, а також незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із законодавством.

Якщо нерезидент надає послуги на митній території України, резидент – отримувач послуг нараховує та сплачує ПДВ до бюджету, незалежно від того, зареєстрований він платником ПДВ чи ні.

Об\'єктом оподаткування ПДВ є:

1.постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, у тому числі:

 • операції з передачі права власності на об\'єкти застави позичальнику (кредитору),
 • операції з передачі права власності на товари, що передаються на умовах товарного кредиту,
 • операції з передачі об\'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю.

Які операції відносяться до терміну „постачання товарів” див. п.14.1.191 Податкового кодексу

2.  постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України;

Які операції відносяться до терміну „постачання послуг”див. п.14.1.185 Податкового кодексу

3.  ввезення товарів на митну територію України;

4.  вивезення товарів за межі митної території України;

5. постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом.

Місцем постачання послуг є місце реєстрації постачальника.

Якщо послуги надаються платником ПДВ будь - кому (резиденту, нерезиденту) на митній території України – вони оподатковуються на загальних підставах.

Якщо послуги, наведені у п.186.2 і 186.3 Податкового кодексу надаються безпосередньо за межами митної території України або для споживання за межами митної території України, вони не є об’єктом оподаткування ПДВ.

У податкових правилах щодо нарахування ПДВ, на відміну від податку на прибуток підприємств, діє правило "першої події".

Податкові зобов’язання по ПДВ при поставці на території України виникають у дату, яка настала раніше:

 • або у дату зарахування коштів від покупця на банківський рахунок ( у касу ) платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню,
 • або у дату відвантаження товарів, для послуг – у дату оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг.

В разі експорту товарів податкові зобов’язання по ПДВ нараховуються у дату оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

В разі імпорту товарів податкові зобов\'язання нараховуються у дату подання митної декларації для митного оформлення.

Попередня (авансова) оплата вартості товарів, що експортуються чи імпортуються, не змінює значення сум податку, які відносяться до податкового кредиту або податкових зобов\'язань платника податку, такого експортера або імпортера.

Це були загальні правила стосовно формування податкових зобов’язань по ПДВ, але є ще особливі, які встановлені для окремих операцій.

   1. За операціями з постачання послуг нерезидентами, місцем надання яких є митна територія України, датою виникнення податкових зобов\'язань є:

 • дата списання коштів з банківського рахунка платника податку в оплату послуг, або
 • дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг нерезидентом, залежно від того, яка з подій відбулася раніше.

  2. У разі постачання товарів або послуг з використанням торговельних автоматів, датою виникнення податкових зобов\'язань вважається дата виймання з таких торговельних апаратів або подібного устаткування грошової виручки.

У разі якщо постачання товарів/послуг через торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів або інших замінників національної валюти, датою збільшення податкових зобов\'язань вважається дата постачання таких замінників національної валюти.

   3. У разі постачання товарів за договорами товарного кредиту, умови яких передбачають сплату відсотків, датою збільшення податкових зобов\'язань у частині таких відсотків вважається дата їх нарахування згідно з умовами відповідного договору.

   4. Датою виникнення податкових зобов\'язань орендодавця для операцій фінансової оренди є дата фактичної передачі об\'єкта фінансової оренди у користування орендарю.

   5. Датою виникнення податкових зобов\'язань у разі постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата зарахування таких коштів на банківський рахунок платника податку або дата отримання відповідної компенсації у будь-якій іншій формі, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його зобов\'язаннями перед бюджетом.

   6. Датою виникнення податкових зобов\'язань виконавця довгострокових договорів (контрактів) є дата фактичної передачі виконавцем результатів робіт за такими договорами (контрактами).

Для цілей цього пункту довгостроковий договір (контракт) - це будь-який договір на виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуг з довготривалим (більше одного року) технологічним циклом виробництва та якщо договорами, які укладені на виробництво таких товарів, виконання робіт, надання послуг, не передбачено поетапного їх здавання.   

   7. Для платників ПДВ, які постачають теплову енергію, газ природний (крім скрапленого), у тому числі надають послуги з його транспортування та постачання, надають послуги з водопостачання, водовідведення чи послуги, вартість яких включається до складу квартирної плати, фізичним особам, бюджетним установам, не зареєстрованим як платники податку, а також ЖЕКам, ОСББ, визначають дату виникнення податкових зобов\'язань та податкового кредиту за касовим методом

 • тобто по фактичній оплаті.

Ставки ПДВ встановлені від бази оподаткування в таких розмірах:

 •  з 1 січня 2011 року по 31 грудня 2013 року ставка ПДВ – 20%, з 1 січня 2014р.-17%;
 •  0 відсотків.

Методика обрахунку ПДВ така:

 • база оподаткування х 20% = сума ПДВ, яка додається до ціни товарів/послуг.

Правила формування бази оподаткування ПДВ встановлені у статті 188 Податкового кодексу України.

В разі постачання товарів/послуг на митній території України база оподаткування визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін, з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб\'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів), а також збору на обов\'язкове державне пенсійне страхування на вартість послуг стільникового рухомого зв\'язку).

До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податку безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв\'язку з компенсацією вартості товарів/послуг.

Якщо товари були ввезені на митну територію України, такий імпортер під час їх подальшого постачання на митній території України обчислює ПДВ, виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче митної вартості товарів, з якої були визначені податки і збори, що справлялися під час їх митного оформлення, з урахуванням акцизного податку та ввізного мита, за винятком податку на додану вартість, що включаються в ціну товарів/послуг згідно із законом.

У разі якщо постачання товарів/послуг здійснюється за регульованими цінами (тарифами), база оподаткування визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, визначеної за такими цінами (тарифами).

У разі постачання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг без оплати, з частковою оплатою, у межах обміну, у межах дарування, у рахунок оплати праці фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах із платником податку, пов\'язаній з постачальником особі, суб\'єкту господарювання, який не зареєстрований платником податку, іншим особам, які не зареєстровані платниками податку, база оподаткування визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін.

До бази оподаткування враховується вартість товарів/послуг, які постачаються за будь-які кошти (за виключенням суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету та/або суми відшкодування орендодавцю - бюджетній установі витрат на утримання наданого в оренду нерухомого майна та комунальних послуг і енергоносіїв), та вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платникові податку безпосередньо отримувачем товарів/послуг або будь-якою третьою особою як компенсація вартості товарів/послуг, поставлених таким платником податку.

У разі постачання товарів за договорами фінансового лізингу базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість, але не нижче ціни придбання об\'єкту лізингу.

Вартість тари, що згідно з умовами договору (контракту) визначена як зворотна (заставна), до бази оподаткування не включається. У разі якщо у строк більше ніж 12 календарних місяців з моменту надходження зворотної тари вона не повертається відправнику, вартість такої тари включається до бази оподаткування отримувача.

У випадках, коли платник податку здійснює операції з постачання особам, які не зареєстровані як платники податку, сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, раніше придбаних (заготовлених) таким платником податку у фізичних осіб, які не є платниками цього податку, об\'єктом оподаткування є торгова націнка (надбавка), встановлена таким платником податку.

У разі постачання відповідно до Закону України "Про автомобільний транспорт" квитків на проїзд в автобусах та на перевезення багажу базою оподаткування є винагорода, що включає автостанційний збір. До бази оподаткування не включається вартість перевезення, що перераховується перевізнику, та сума витрат на страхування пасажирів, яка перераховується страховій компанії.

Для послуг, які постачаються нерезидентами на митній території України, базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість таких послуг з урахуванням податків та зборів, за винятком податку на додану вартість, що включаються до ціни постачання відповідно до законодавства. Визначена вартість перераховується в національну валюту за валютним (обмінним) курсом Національного банку України на дату виникнення податкових зобов\'язань. У разі отримання послуг від нерезидентів без їх оплати база оподаткування визначається, виходячи із звичайних цін на такі послуги без урахування податку.

Базою оподаткування для товарів, що ввозяться на митну територію України, є договірна (контрактна) вартість, але не нижче митної вартості цих товарів, визначеної відповідно до розділу III Митного кодексу України, з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті і включаються до ціни товарів.

При визначенні бази оподаткування для товарів, що ввозяться на митну територію України, перерахунок іноземної валюти у валюту України здійснюється за офіційним курсом валюти України до цієї іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на день подання митної декларації для митного оформлення. У разі якщо митна декларація не подавалась, перерахунок іноземної валюти у валюту України здійснюється за офіційним курсом валюти України до цієї іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діяв на день визначення податкових зобов\'язань.

За нульовою ставкою оподатковуються операції з:

 • вивезення товарів за межі митної території України:
 • у митному режимі експорту та реекспорту;
 • у митному режимі безмитної торгівлі;
 • у митному режимі вільної митної зони.

Товари вважаються вивезеними за межі митної території України, якщо таке вивезення підтверджене в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, митною декларацією, оформленою відповідно до вимог Митного кодексу України;

 • міжнародні перевезення пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом.

Для цілей цього підпункту перевезення вважається міжнародним, якщо таке перевезення здійснюється за єдиним міжнародним перевізним документом.

Нульова ставка застосовується до всієї вартості послуги, яка визначена у перевізному документі.

 • послуги, що передбачають роботи з рухомим майном, попередньо ввезеним на митну територію України для виконання таких робіт та вивезеним за межі митної території України платником, що виконував такі роботи, або отримувачем-нерезидентом.

До робіт з рухомим майном належать роботи з переробки товарів, що можуть включати власне переробку (обробку) товарів - монтаж, збирання, монтування та налагодження, у результаті чого створюються інші товари, у тому числі постачання послуг з переробки давальницької сировини, а також модернізацію та ремонт товарів, що передбачає проведення комплексу операцій з частковим або повним відновленням виробничого ресурсу об\'єкта (або його складових частин), визначеного нормативно-технічною документацією, у результаті виконання якого передбачається поліпшення стану такого об\'єкта;

 • послуги з перевезення пасажирів швидкісними поїздами Інтерсіті+.Переглядів: 21629
Поширень: 0