8 листопада відбулося чергове засідання Ради Національного банку України, на якому була розглянута інформація Правління Національного банку України про виконання Основних засад грошово-кредитної політики у січні – вересні 2012 року в рамках розгляду питання "Про стан проведення грошово-кредитної політики в січні – вересні 2012 року та її вплив на соціально-економічний розвиток України". Рада Національного банку України визнала, що здійснення Національним банком України грошово-кредитної політики в січні – вересні 2012 року забезпечувало адекватність застосовуваних монетарних заходів тим процесам, які відбувалися на макроекономічному рівні, відповідало цілям і завданням грошово-кредитної політики на 2012 рік та надало змогу забезпечити виконання основної конституційної функції Національного банку України – забезпечення стабільності грошової одиниці України.

"Попри несприятливу зовнішню макроекономічну ситуацію в умовах, коли знижувалися попит і ціни на традиційну продукцію українського експорту, Національним банком України в січні – вересні 2012 року було забезпечено стабільність національної грошової одиниці. Зберігалася прогнозована ситуація на валютному ринку", – зауважив за підсумками засідання Голова Ради Національного банку України Ігор Прасолов. За його словами, завдяки зваженій монетарній політиці Національного банку України, в економіці України підтримувалося низькоінфляційне середовище – індекс споживчих цін становив 0% у річному вимірі.

Рада Національного банку України вважає, що стабільність національної грошової одиниці, а також ужиття заходів, спрямованих на розвиток і зміцнення стійкості банківської системи, сприяли подальшому розширенню ресурсної бази банків. Зокрема обсяг депозитів фізичних осіб протягом січня – вересня 2012 року збільшився на 14,0%. Водночас переважно через наявність значних зовнішніх ризиків та невизначеність щодо подальшого розвитку ситуації на ринках кредитна активність в Україні залишалася достатньо низькою – за дев’ять місяців 2012 року залишки за кредитами зросли лише на 1,2%.

Також Рада Національного банку України затвердила перелік рекомендацій Правлінню Національному банку України та Кабінету Міністрів України.

Рада Національного банку України рекомендувала Правлінню Національного банку України:

  • враховуючи, що наявна динаміка основних макроекономічних показників відрізняється від офіційних прогнозних орієнтирів, при здійсненні регулювання обсягу грошової пропозиції у ІV кварталі 2012 року вважати припустимим можливе відхилення у менший бік показника приросту монетарної бази порівняно із прогнозними орієнтирами, визначеними в Основних засадах грошово-кредитної політики на 2012 рік;
  • з метою сприяння додержанню стійких темпів економічного зростання та підтримки економічної політики Кабінету Міністрів України за умови дотримання затверджених індикаторів цінової стабільності та приросту монетарної бази надавати через наявні монетарні інструменти та механізми (рефінансування, операції РЕПО, купівля-продаж державних цінних паперів) підтримку ліквідності банкам, з якими НАК "Нафтогаз України" здійснювала операції з продажу державних цінних паперів відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 794-р "Деякі питання діяльності "Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України";
  • з метою ефективного сприяння розвитку фондового ринку та забезпечення стабільного здійснення розрахунків за фінансовими інструментами ініціювати створення Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України") на базі ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів".

Рада Національного банку України рекомендувала Кабінету Міністрів України:

  • сприяти відновленню програми "Стенд-бай" з Міжнародним валютним фондом, а також залученню коштів інших глобальних інституцій (Світовий банк, ЄС);
  • вжити заходів щодо негайного усунення макроекономічних диспропорцій, які виникають внаслідок збереження окремих адміністративно-регульованих цін та тарифів на економічно-необґрунтованому рівні;
  • при розробленні проекту державного бюджету на 2013 рік врахувати необхідність:
  • використання при обрахунку показників бюджету обґрунтованих прогнозних макроекономічних показників;
  • забезпечення низького рівня його дефіциту та посилення його інвестиційної спрямованості;
  • переорієнтації програм бюджетної підтримки пріоритетних галузей на переважне використання механізму часткової компенсації відсоткових ставок з бюджету з відповідною мінімізацією таких форм підтримки, як безповоротна фінансова допомога (субсидії тощо), бюджетне кредитування та державні гарантії;
  • більш активного використовування для диверсифікації джерел фінансування дефіциту бюджету випуск державних казначейських зобов’язань для населення.

Також за підсумками засідання Рада Національного банку України затвердила План роботи Ради Національного банку України на 2013 рік.Переглядів: 4235
Поширень: 0