Незалежне уповноважене Рейтингове агентство «IBI-Rating» повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу м. Вінниця та його боргових зобов’язань серії «F» на рівні uaВВВ з прогнозом рейтингу «стабільний».

Підтверджений кредитний рейтинг міста Вінниця відображає його значення як регіонального центру та сильні позиції міста в Центральній Україні. Міська економіка сформована переважно підприємствами малого та середнього бізнесу. Така специфіка обумовлює нижчі за середні по Україні показники соціально-економічного розвитку міста, що обмежує доходну частину бюджету міста, рівень бюджетної забезпеченості наближений до середнього значення для місцевих бюджетів по країні. Спостерігається висока диверсифікація доходної частини бюджету міста, залежність бюджету міста від позичок з Єдиного казначейського рахунку та зниження показників ліквідності. Рівномірний графік обслуговування та погашення боргу сприяє низькому рівню прямого боргового навантаження на бюджет міста. Рівень виконання плану за доходами від операцій з капіталом до бюджету розвитку міської ради низький, що на сьогоднішній день є типовим для українських міст. Також значних капітальних вкладень потребує місцева інфраструктура у зв’язку з високим рівнем зношеності основних засобів, в тому числі житлового фонду, об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури міста.

На думку «IBI-Rating», позитивно на кредитний рейтинг може вплинути суттєвий ріст доходної частини бюджету Вінниці та покращення більшості показників соціально-економічного розвитку в розрахунку на одного мешканця міста. Негативно вплинути на кредитний рейтинг може погіршення показників виконання доходів бюджету, зниження ліквідності, зростання боргових зобов’язань, погіршення ситуації на ринку запозичень або обмеження доступу до нього муніципальних утворень.Переглядів: 2869
Поширень: 0