Рейтинг інвестиційної привабливості відображає думку рейтингового агентства щодо привабливості міста з точки зору інвестування в нього та ризиків, які пов’язані з даною інвестицією. Цей вид рейтингу дозволяє оцінити сприятливість чи несприятливість інвестиційного клімату. Регіон з рейтингом invА характеризується високою інвестиційною привабливістю порівняно з іншими об’єктами рейтингування. Спостерігається чутливість до впливу інвестиційних ризиків.

Підтверджений рейтинг інвестиційної привабливості міста Вінниця відображає сприятливість географічних та природно-кліматичних умов, що створює конкурентні переваги та значні можливості для інвестора. Загалом в місті спостерігається помірна інвестиційна активність, яка напряму залежить від стадії економічного розвитку України. Лояльне екологічне законодавство встановлює мінімальну кількість обмежень на сьогоднішній день, але існує можливість їхнього збільшення в майбутньому. Зберігаються високі показники зношеності міської інфраструктури, проте міська влада проводить активні заходи з її вдосконалення. Консолідація гілок влади та підтримка з боку обласних органів влади сприяють впровадженню на місцевому рівні програм по підвищенню кваліфікації місцевих спеціалістів та активізують дії в частині покращення інвестиційного клімату за відсутності суттєвих важелів надання пільг інвесторам. Показники економічного розвитку міста нижчі за середні по країні, однак існує значний потенціал для зростання в ряді секторів економіки. При цьому більша частина економіки знаходиться за межами офіційної статистики. Типовою для міста є обмеженість власних фінансових інституцій, що звужує можливості міста брати участь в масштабних інвестиційних проектах. Разом з тим міська влада проводить заходи по збільшенню наповненості бюджету, зниженню питомої ваги прямого боргу, що сприяє розвиненню інвестиційних можливостей міста. Соціальну базу міста відображає добра забезпеченість закладами охорони здоров’я та освіти при типовому для держави превалюванні гуманітарних і економічних вузів над технічними, середні по країні показники тривалості життя та нижчі за середні показники доходів населення.

Позитивний вплив рейтинг інвестиційної привабливості міста Вінниця матимуть: вдосконалення нормативної бази, успішна реалізація базових програм розвитку міста, детінізація економіки та зростання більшості показників до загальнодержавного рівня, покращення стану інфраструктури. Негативний вплив на рейтинг матимуть: подальший знос інфраструктури, виявлення скарг з боку інвесторів на діяльність місцевої влади, погіршення показників ефективності діяльності підприємств та скорочення обсягів інвестиційПереглядів: 3328
Поширень: 0