Підтверджений кредитний рейтинг Вінниці відображає його значення як регіонального центру. Темпи росту показників соціально-економічного розвитку за рядом позицій випереджають загальнодержавні, але їхні значення залишаються нижчими за середні по країні, що обмежує доходну частину бюджету міста. Рівень бюджетної забезпеченості залишається наближеним до середнього значення для місцевих бюджетів в Україні. Відмічається висока диверсифікація доходної частини бюджету регіонального центру. В 2012 році посилилася залежність доходної частини бюджету від трансфертів з бюджетів інших рівнів, а також мав місце невисокий рівень виконання плану за доходами від операцій з капіталом, що на сьогоднішній день є типовим для більшості українських міст. Рівень боргового навантаження зберігається на низькому рівні за зниження показників ліквідності бюджету. Також існує необхідність здійснення значних капітальних вкладень у місцеву інфраструктуру у зв’язку з високим рівнем зношеності основних засобів, в тому числі житлового фонду, об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури міста.

На думку «IBI-Rating», позитивно на кредитний рейтинг може вплинути ріст доходної частини бюджету Вінниці та покращення більшості показників соціально-економічного розвитку в розрахунку на одного мешканця міста. Негативно вплинути на кредитний рейтинг, в разі наявності, може погіршення показників виконання доходів бюджету, зниження ліквідності, зростання боргових зобов’язань, погіршення ситуації на ринку запозичень або обмеження доступу до нього муніципальних утворень.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста Вінниці, у тому числі: річна казначейська звітність за період 2010-2012 рр., планові показники соціального та економічного розвитку та бюджету міста Вінниці, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.Переглядів: 3037
Поширень: 0