Підтверджений рейтинг інвестиційної привабливості міста відображає наявність сприятливих географічних та природно-кліматичних умов та лояльне екологічне законодавство, яким на сьогоднішній день встановлено мінімальну кількість обмежень, що створює конкурентні переваги та значні можливості для інвесторів.

Міська влада, за рахунок консолідації гілок влади та підтримки з боку області, проводить заходи з вдосконалення міської інфраструктури, сприяє активізації дій в частині покращення інвестиційного клімату та впроваджує активні програми з підвищення кваліфікації місцевих спеціалістів. Проте відсутність суттєвих важелів надання пільг інвесторам та стадія економічного розвитку України стримують інвестиційну активність. Показники зношеності міської інфраструктури залишаються високими, а показники економічного розвитку – нижчими за середні по країні, за значного потенціалу для зростання в ряді секторів економіки. При цьому більша частина економіки знаходиться за межами офіційної статистики. Обмеженість власних фінансових інституцій, яка є типовою для міста, звужує можливості міста брати участь в масштабних інвестиційних проектах, а також реалізовувати великі заходи, спрямовані на наповнення бюджету. Соціальна сфера характеризується середніми по країні показниками тривалості життя та нижчими за середні по країні показниками доходів населення. Забезпеченість закладами охорони здоров’я та освіти є достатньою, проте гуманітарні і економічні вузи превалюють над технічними, що є типовим для держави.

Позитивно на рейтинг інвестиційної привабливості можуть вплинути: вдосконалення нормативної бази та успішна реалізація базових програм розвитку міста; детінізація економіки та зростання більшості показників до загальнодержавного рівня; покращення стану інфраструктури. Негативно на рейтинг інвестиційної привабливості, в разі наявності, можуть вплинути: подальший знос інфраструктури; виявлення суттєвих скарг з боку інвесторів на діяльність місцевої влади; значне погіршення показників ефективності діяльності підприємств та скорочення обсягів інвестицій.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста Вінниці, у тому числі: річна казначейська звітність за період 2010-2012 рр., планові показники соціального та економічного розвитку та бюджету міста, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.Переглядів: 3250
Поширень: 0