Кредитний рейтинг Вінниці uaBBB обумовлений значенням міста як регіонального центру України, високою диверсифікацією доходної частини бюджету міста, низьким рівнем прямого боргового навантаження на бюджет міста, а також рівномірним графіком обслуговування та погашення боргу. Разом з тим Рейтингове агентство відмічає помірний рівень бюджетної забезпеченості міста, наближений до середнього значення для місцевих бюджетів по країні, тенденцію до зниження показників ліквідності за рахунок зростання залежності бюджету міста від позичок з Єдиного казначейського рахунку, залежність доходної частини бюджету міста від трансфертів з бюджетів інших рівнів. Показники соціально-економічного розвитку нижчі за середні по країні, що обмежує доходну частину бюджету міста. Необхідність здійснення значних капіталовкладень в місцеву інфраструктуру все ще має місце через високий рівень зношеності основних засобів, в тому числі житлового фонду, об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури міста.

Позитивно на кредитний рейтинг містаможуть вплинути: зростання доходної частини бюджету Вінниці та покращення більшості показників соціально-економічного розвитку в розрахунку на одного мешканця міста. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення показників виконання доходів бюджету, зниження ліквідності, зростання боргових зобов’язань, погіршення ситуації на ринку запозичень або обмеження доступу до нього муніципальних утворень.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста Вінниці, у тому числі: річна казначейська звітність за період 2009-2012 рр. та за перше півріччя 2013 р., планові показники соціального та економічного розвитку та бюджету міста Вінниці, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.Переглядів: 2534
Поширень: 0