Рейтинг інвестиційної привабливості м. Вінниці на рівні invA- обумовлений роллю та значенням міста як регіонального центру України. Сприятливі географічні та природно-кліматичні умови, а також лояльне екологічне законодавство з мінімальною кількістю обмежень надають місту конкурентні преваги та формують значні можливості для інвесторів.

IBI-Rating підтвердило рейтинг інвестиційної привабливості м. Вінниці на рівні invA-

Підтримка з боку обласної влади, а також консолідація гілок місцевої влади, впровадження активних програм з підвищення кваліфікації місцевих спеціалістів та заходів зі збільшення наповненості бюджету, високі показники ефективності діяльності підприємств міста та активізація дій в частині покращення інвестиційного клімату сприяють економічному розвитку за наявності потенціалу для подальшого зростання в ряді секторів економіки. Крім того, міська влада вживає заходів для покращення міської інфраструктури, хоча все ще має місце збереження високих показників її зношеності. Місто має певні додаткові можливості на фінансовому ринку за рахунок низького боргового навантаження на місцевий бюджет. Однак можливості місцевого бюджету брати участь в реалізації масштабних інвестиційних проектів обмежені в силу вітчизняної специфіки. У місцевої влади відсутні суттєві важелі для надання пільг інвесторам. Місту притаманна достатня забезпеченість закладами охорони здоров’я та освіти при типовому для держави превалюванні гуманітарних і економічних вузів над технічними.

Позитивно на рейтинг інвестиційної привабливості міста можуть вплинути: вдосконалення нормативної бази та успішна реалізація базових програм розвитку міста, детінізація економіки та зростання більшості показників до загальнодержавного рівня, покращення стану інфраструктури. Негативно на рейтинг інвестиційної привабливості міста можуть вплинути: подальший знос інфраструктури, виявлення скарг з боку інвесторів на діяльність місцевої влади, погіршення показників ефективності діяльності підприємств та скорочення обсягів інвестицій.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від м. Вінниці, у тому числі: річна казначейська звітність за період 2009-2013 рр., планові показники соціального та економічного розвитку та бюджету міста, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.​

 Переглядів: 3483
Поширень: 0