За даними агентства підтверджений рівень кредитного рейтингу м. Вінниці обумовлений значенням міста як регіонального центру України, високою диверсифікацією економічного комплексу міста, що сприяє швидкому відновленню джерел наповнення доходної частини бюджету, а також помірним рівнем прямого боргового навантаження на бюджет за рівномірного графіку обслуговування і погашення боргу.

Розвиток Вінниці у І півріччі поточного року перебував під впливом загальної ситуації в країні. Місто, незважаючи на міграційний відтік населення, зростання заборгованості із заробітної плати, обсягів простроченої кредиторської заборгованості, продемонструвало зростання обсягів реалізації промислової продукції, в т.ч. на експорт, зовнішньоторговельного обороту та прямих іноземних інвестицій.

Разом із тим показники виконання плану за базовими статтями доходів загального фонду бюджету є нижчими за запланований рівень, також зберігається залежність доходної частини бюджету міста від трансфертів з бюджетів інших рівнів. При цьому показник бюджетної забезпеченості Вінниці залишається наближеним до середнього значення для місцевих бюджетів по країні. Деякі показники соціально-економічного розвитку Вінниці знаходиться на рівні, нижчому за середній по країні, що додатково обмежує доходну частину бюджету міста. Містом, зважаючи на високий рівень зношеності основних засобів, в тому числі житлового фонду, об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури, здійснюються значні капіталовкладення у місцеву інфраструктуру, що призводить до зростання боргового навантаження та консолідованого боргу міста з урахуванням зобов‘язань комунальних підприємств.

Позитивно на кредитний рейтинг міста можуть вплинути: зростання доходної частини бюджету міста та покращення більшості показників соціально-економічного розвитку в розрахунку на одного мешканця. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення показників виконання доходів бюджету, зниження ліквідності, зростання боргових зобов’язань, погіршення ситуації на ринку запозичень або обмеження доступу до нього муніципальних утворень.

Для проведення аналітичного дослідження були використана річна казначейська звітність за 2012-2013 рр. та I півріччя 2014 року, планові показники соціально-економічного розвитку та бюджету міста, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною​.Переглядів: 2415
Поширень: 0