Головне управління ДФС у Вінницькій області інформує, що у зв’язку з законодавчими змінами, внесеними до Податкового кодексу Законом України від 28.12.2014 р. № 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" з 1 січня 2015 року внесено суттєві зміни до порядку справляння податку на додану вартість.

Насамперед, суттєво змінилися правила формування бази оподаткування ПДВ. Як і раніше, база оподаткування з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості, але у п.188.1 з’явився новий абзац, який встановив нові правила:

  • база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг,
  • база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче їх собівартості,
  • база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерському обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни)

Виняток становить продаж:

  • товарів(послуг), ціна на які підлягають державному регулюванню;
  • газу, який постачається для потреб населення 

Тобто, відтепер у випадках:

- продажу товарів зі знижкою, уцінених товарів, безоплатних передач, коли ціна продажу буде нижчою за ціну придбання або взагалі відсутня, платникам слід донараховувати ПДВ до ціни придбання й відповідно складати дві податкові накладні – одну для покупця, одну для себе із зазначенням типу причини «15» - Складена на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання.

Аналогічно й під час продажу основних засобів чи нематеріальних активів за цінами нижчими балансової вартості – донараховується ПДВ на різницю та складається окрема податкова накладна з типом причини «16» - Складена на суму перевищення балансової (залишкової) вартості необоротних активів над фактичною ціною їх постачання.Переглядів: 4585
Поширень: 0