Відтак вони сплатили 2792,6 тис. грн. процентів за користування іпотечним кредитом та претендують на повернення з місцевого бюджету 406,4 тис.грн. сплаченого податку на доходи фізичних осіб.

Механізм такого повернення ґрунтується на нормах Податкового кодексу (далі – ПКУ).  Зокрема, відповідно до ст. 166 та 175 ПКУ платник податку - резидент має право включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом, наданим позичальнику в національній або іноземній валютах, фактично сплачених протягом звітного податкового року. При цьому сума платежів в іноземній валюті, перераховується у гривні за офіційним курсом НБУ, що діє на день сплати таких процентів.

Таке право виникає, якщо за рахунок іпотечного житлового кредиту будується чи купується житловий будинок (квартира, кімната), визначений платником податку як основне місце його проживання, зокрема згідно з позначкою в паспорті про реєстрацію за місцезнаходженням такого житла.

Включати суми процентів можна за одним іпотечним кредитом протягом 10 послідовних календарних років починаючи з року, в якому:  об’єкт житлової іпотеки придбавається;  збудований об’єкт житлової іпотеки переходить у власність платника податку та починає використовуватися як основне місце проживання. Якщо іпотека більша, ніж 10 календарних років, право на податкову знижку за новим іпотечним житловим кредитом виникає після повного погашення попереднього кредиту.  

Також до податкового знижки відповідно до пп. 166.3.8 можна включити суми витрат, які пов’язані із сплатою видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним.

Для отримання податкової знижки платнику разом із декларацією необхідно надати до ДПІ кредитний договір та нотаріально завірений договір іпотеки; відповідні платіжні документи, в яких чітко визначено суму сплачених відсотків за користування іпотечним кредитом та прізвище, ім’я, по-батькові платника податку;  паспорт платника податку з позначкою про реєстрацію за місцезнаходженням житлового будинку (квартири, кімнати), щодо якого оформлено іпотечний житловий кредит; реєстраційний номер облікової картки платника податку (або відмітку в паспорті про відмову від реєстраційного номера); довідку з місця роботи про нарахування (виплати) доходу у вигляді заробітної плати, утриманого податку та єдиного соціального внесу тощо.

Розрахунок податкової знижки здійснюється у додатку 3 до податкової декларації про майновий стан і доходи. Декларацію разом з додатком та підтверджуючими документами необхідно подати в місцеву податкову інспекцію в термін до 31 грудня року наступного за звітним.Переглядів: 2249
Поширень: 0