Право господарського товариства на збільшення або зменшення його статутного капіталу передбачено нормами Господарського кодексу та Закону України «Про господарські товариства». Податковий облік з податку на прибуток змін статутного капіталу формується в залежності від варіантів таких змін, а саме: від кого одержані доходи від участі в капіталі чи кому саме здійснені інвестиції, оскільки від категорії учасників правовідносин залежить й процес формування податку на прибуток.

Відповідно до пп..134.1.1 статті 134 Податкового кодексу України об’єктом оподаткування є прибуток, відображений у фінансовій звітності підприємства, відкоригований на податкові різниці, наведені у ІІІ розділі Податкового кодексу.

Якщо доходи від участі в капіталі, а також дивіденди отримано від підприємств, що не є платниками податку на прибуток (наприклад, від нерезидентів чи спрощенців), фінансовий результат підприємства коригуванню не підлягає. Якщо нараховуються доходи від участі в капіталі та у вигляді дивідендів, які підлягають одержанню від платників податку на прибуток - на цю суму фінансовий результат до оподаткування підлягає зменшенню.

Збільшується фінансовий результат на суми втрат від інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства, які розраховано за методом участі в капіталі або методом пропорційної консолідації. Якщо ж інвестиції здійснюються іншим підприємствам, ніж  асоційовані, дочірні чи спільні, або методи розрахунків відрізняються від вищенаведених, то фінансовий результат підприємства коригуванню не підлягає.Переглядів: 2571
Поширень: 0