Відповідно до п. 1 ст. 1130 Цивільного кодексу України за договором про спільну діяльність учасники зобов'язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення певної мети, що не суперечить законові.

Нова редакція розділу III "Податок на прибуток підприємств" Податкового кодексу не визначає договори про спільну діяльність окремими платниками податку на прибуток підприємств. Відповідно положень бухгалтерського обліку, оператор спільної діяльності зобов'язаний складати окремий баланс, звіт про фінансові результати, а також форми, які необхідні учасникам спільної діяльності без створення юридичної особи для складання власної фінансової звітності з урахуванням результатів спільної діяльності, своєї частки в активах і зобов'язаннях.

У разі отримання прибутку в межах договору про спільну діяльність такий прибуток розподіляється пропорційно вартості вкладів учасників у спільне майно. Сума прибутку, отриманого кожним учасником договору простого товариства у межах спільної діяльності є доходом кожного учасника та підлягає включенню з метою оподаткування до складу доходу окремої юридичної особи - учасника простого товариства.


Переглядів: 2428
Поширень: 0