Нещодавні зміни, внесені до Бюджетного та Податкового кодексів України, суттєво вплинули на структуру доходів бюджету Вінниці. Обсяг загального фонду зріс у 1,5 рази. Це стало можливим в основному завдяки перенесенню окремих податків зі спеціального фонду до загального, збільшенню нормативу відрахувань до міського бюджету податку з доходів фізичних осіб, збільшенню кількості платників єдиного податку та зростання обсягів їх доходів і плати за надання адміністративних послуг, яка з 1 січня почала зараховуватися до міського бюджету. Видаткова ж частина бюджету зберегла за собою соціальне спрямування. Про це сьогодні йшлося під час засідання виконкому міської ради про виконання бюджету Вінниці за перше півріччя.

За словами директора департаменту фінансів Вінницької міської ради Наталії Луценко, підсумки виконання бюджету міста за перше півріччя 2015 року дають можливість оцінити на практиці застосування нової моделі фінансового забезпечення місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, що передбачає децентралізацію повноважень та суттєве зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування. В результаті змін до Бюджетного та Податкового кодексу України обсяг загального фонду бюджету міста за півроку зріс в 1,5 рази або на 52,9%.

Загалом же надходження до бюджету за звітний період склали 994,1 млн. грн., що становить 104,1% до плану І півріччя. Порівняно з минулим роком доходи зросли на 17% або 145,5 млн.грн. До загального фонду бюджету надійшло 932,5 млн.грн., в тому числі 401,3 млн.грн. за рахунок власних і закріплених доходів, що вдвічі більше за надходження минулого року, та 531,2 млн.грн. – за рахунок трансфертів з державного та обласного бюджетів із зростанням на 30% до минулого року.

Основними бюджетоутворюючими податками загального фонду є податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, плата за землю, акцизний податок з роздрібної торгівлі підакцизних товарів та ряд інших. Щодо трансфертів з державного бюджету то основними є соціальні субвенції, освітня та медична субвенції.

По більшості власних і закріплених доходів загального фонду досягнуто значного зростання порівняно з минулим роком. Зокрема, по податку з доходу фізичних осіб надходження склали 223,7 млн.грн. та порівняно з минулим роком зросли на 45,7% за рахунок збільшення нормативу відрахувань до міського бюджету з 50 до 60% та зростання контингенту податку на 21,4%.

Доходи з акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, який запроваджено з 1 січня, склав 39,5 млн.грн. Надходження від плати за землю склали 50,4 млн.грн. і за рахунок індексацій нормативно-грошової одиниці землі зросли на 17,9%.

Надходження від єдиного податку склали 67,2 млн.грн. та за рахунок збільшення кількості платників податку ІІІ-ї групи і зростання обсягів їх доходів зросли до минулого року на 28%. З 1 січня 2015 року плата за надання адміністративних послуг зараховується до міського бюджету, а це 7,6 млн.грн. додаткового ресурсу до бюджету. Також в результаті зарахування з 1 січня до міського бюджету державного мита, пов’язаного з видачею та оформленням закордонних паспортів, надходження до бюджету склали 4,8 млн.грн.

«Сьогодні на всіх рівнях говорять про додатковий фінансовий ресурс, який отримали місцеві бюджети в результаті реформи міжбюджетних відносин та внесених змін до Податкового і Бюджетного кодексів. Результат по міському бюджету за перше півріччя ми визначили шляхом порівняння власних і закріплених доходів бюджету за відповідний період 2014 та 2015 років без врахування власних надходжень бюджетних установ, які включають кредити отримані в 2014 році, без соціальних субвенцій з державного та обласного бюджетів, зростання обсягів, які не впливають на фінансові можливості місцевих бюджетів, а також без врахування в 2014 році субвенції з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплопостачання для населення, так як цей трансферт не має системного характеру. За цей період до міського бюджету додатково отримано 219,3 млн.грн. із зростанням на 47,1% до минулого року. Із 219,3 млн.грн. додатково отриманих доходів 145,4 млн.грн. є результатом законодавчого зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, 73,9 млн.грн. надійшло як результат впливу інших факторів», - зауважила Наталія Луценко.

Доходи спеціального фонду (61,6 млн.грн.), при зменшенні їх обсягу порівняно з минулим роком майже у чотири рази, сьогодні сформовано з власних надходжень бюджетних установ (25,9 тис.грн.), доходів бюджету розвитку (31,2 млн.грн.), надходжень до ЦФМР (4,5 млн.грн.).

Бюджет розвитку утворено в обсязі 31,2 млн.грн., що становить 46 відсотків від обсягу минулого року. Основними надходженнями є кошти від продажу землі (28,3 млн.грн.), кошти від відчуження майна (1,1 млн.грн.) та надходження пайової участі у розвиток інфраструктури (1,9 млн.грн.).

Видатки бюджету за звітний період склали 912,3 млн.грн., в тому числі по загальному фонду 792,3 млн.грн., що на 22,2% більше порівняно з минулим роком. Завдяки чому забезпечено стабільне функціонування галузей бюджетної сфери, житлово-комунального господарства та транспорту. Щодо видатків спеціального фонду, то їх обсяг складає 120,0 млн.грн.

Характерною рисою видаткової частини бюджету залишається її соціальна спрямованість, що підтверджується досить високим відсотком видатків, які направляються на соціальний захист населення, соціальне забезпечення, утримання закладів соціально-культурної сфери. Пріоритетними при фінансуванні залишаються захищені статті бюджету. Їх частка у відсотках бюджету складає майже 86,0%. Основними споживачами бюджетних коштів є такі галузі, як соціальний захист, освіта, охорона здоров’я, на їх утримання направлено 625 млн.грн. або 79% всіх видатків. Динаміка видатків по цих галузях до минулого року складає від 117 до 123%, що вказує на суттєве зростання. У звітному періоді в повному обсязі забезпечено виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам, проведено оплату за спожиті енергоносії, харчування, медикаменти та по інших захищених статтях бюджетної сфери. Заборгованість по захищених статтях протягом звітного періоду та станом на 1 липня відсутня. На утримання житлово-комунального господарства за рахунок коштів загального і спеціального фондів бюджету направлено 61,4 млн.грн., в тому числі на благоустрій міста використано 50,4 млн.грн.

Наряду з поточними видатками бюджету, які забезпечують стабільне функціонування галузей, частина коштів міського бюджету направляється на розвиток. З бюджету розвитку на капітальні видатки направлено 88 млн.грн., що становить 9,6% всіх видатків бюджету. Порівняно з минулим роком видатки бюджету розвитку зросли на 74 відсотки, їх частка у видатках бюджету зросла з 5,8 до 9,6% або на 65%.

Підсумовуючи звіт по виконанню бюджету в.о. міського голови Сергій Моргунов зауважив, що показники, в принципі, оптимістичні, однак не всі: «Хочу звернути увагу Податкової та відповідних департаментів і підрозділів міської ради на активізацію роботи щодо акцизного збору, в першому кварталі це питання недостатньо відпрацьоване». Також Сергій Моргунов зауважив, що враховуючи вартість комунальних послуг та енергоносіїв, потрібно більшу увагу приділяти впровадженню заходів з енергозбереження та енергоефективності, особливо у бюджетних закладах.Переглядів: 3008
Поширень: 0