Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) об'єктом оподаткування є прибуток підприємства, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III Кодексу.

Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об'єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу III Кодексу.

Згідно з пп. 6.2 п. 6 П(С)БО 15 "Дохід", затвердженого наказом Мінфіну від 29.11.99р. № 290, суми надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором, не визнаються доходами комісіонера. Таким чином, при розрахунку критерію річного доходу у двадцять мільйонів гривень з ціллю визначення права на непроведення коригування фінансового результату до оподаткування на податкові різниці, при здійсненні платником операцій за договором комісії, комісіонер включає до складу річного доходу суму комісійної винагороди, що сплачується за договором комісії.Переглядів: 1992
Поширень: 0