Законом від 28 грудня 2014 року № 71 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" розділ III "Податок на прибуток підприємств" Податкового кодексу України (далі - Кодекс) викладено в новій редакції та передбачено розраховувати об'єкт оподаткування податком на прибуток на підставі даних бухгалтерського обліку шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності, на різниці, які збільшують або зменшують фінансовий результат до оподаткування, відповідно до положень Кодексу.

Нормами підпункту  140.5.4 статті 140 Кодексу передбачено збільшення фінансового результату податкового (звітного) періоду на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у неприбуткових організацій (крім бюджетних установ). Документом, що підтверджує статус неприбутковості організації, є Рішення про її внесення в Реєстр неприбуткових організацій (установ), видане контролюючим органом ДФС за їх місцезнаходженням з присвоєнням відповідної ознаки неприбутковості.

Документами, що підтверджують статус бюджетної установи, можуть бути: положення про орган, установу чи організацію; статут органу, установи чи організації, рішення про створення; довідка (витяг) з ЄДРПОУ; лист вищого контролюючого органу, установи чи організації тощо.

Винятком із загального правила збільшення фінансового результату є випадки, коли загальна вартість придбаних у неприбуткових організацій протягом року активів чи послуг, не перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. У 2015 році це становить 60900 гривень. Слід зазначити, що у разі, якщо сума операцій перевищує 60900 гривень, коригування фінансового результату до оподаткування, визначені цим підпунктом, проводяться на всю суму операцій.


Переглядів: 2201
Поширень: 0