Близько двох тисяч сільськогосподарських товаровиробників Вінниччини минулоріч працювало на сплаті єдиного податку четвертої групи. Щоб продовжити в 2016 році працювати на спрощеній системі оподаткування або набути статус такого платника,  товаровиробники сільгосппродукції мають у термін не пізніше 20 лютого 2016 року (останній день — 22.02.2016)  подати наступний  пакет документів:

 • загальну податкову декларацію з податку на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з яких справляється податок, — контролюючому органу за своїм місцезнаходженням;
 • звітну податкову декларацію на поточний рік окремо щодо кожної земельної ділянки — контролюючому органу за місцем розташування земельної ділянки;
 • розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва — контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок. Такий розрахунок складається за формою, затвердженою наказом Мінагрополітики від 26.12.2011 р. № 772 (зі змінами та доповненнями);
 • відомості (довідку) про наявність земельних ділянок — контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок.

У довідці вказують дані про кожен документ, що підтверджує право власності та/або користування земельними ділянками, у тому числі про кожен договір оренди земельної частки (паю).

Слід звернути увагу, що Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи  на 2016 рік подається за новою формою, затвердженою  наказом Мінфіну від 19.06.2015 р. № 578.

Окрім того нагадаємо,  основною умовою перебування на четвертій групі єдиного податку є дотримання платниками частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік, яка має дорівнювати або перевищувати 75%.

Варто зазначити, що сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом злиття, приєднання чи перетворення можуть бути платниками податку в рік утворення чи в рік перетворення, а новоутворені або утворені шляхом поділу, виділення - лише з наступного року.

Також додамо, не можуть бути єдинщиками четвертої групи сільгосптоваровиробники:

 • у яких понад 50% доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини);
 • що провадять діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 – 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції;
 • які станом на 1 січня базового (звітного) року мають податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

При визначенні податкових зобов’язань із єдиного податку четвертої групи на 2016 рік необхідно звернути увагу на правильність відображення у податковій звітності об’єкта та бази оподаткування, а також ставки єдиного податку.

Об’єктом оподаткування  є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебувають у власності сільгосптоваровиробника або надана йому в користування, у т.ч. на умовах оренди.

Підставою для нарахування єдиного податку четвертої групи є дані державного земельного кадастру та/або дані державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Щодо бази оподаткування - це  нормативна грошова оцінка 1 гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень) та земель водного фонду  з урахуванням коефіцієнта індексації тощо.

Акцентуємо увагу, що коефіцієнт індексації за підсумками 2015 року до нормативної грошової оцінки земель у 2016 році не застосовується.

Щодо ставок податку, то вони залежать від категорії земель, їх розташування та визначаються у відсотках від нормативної грошової оцінки.

У зв’язку з внесенням змін до Податкового кодексу України Законом України від 24 грудня 2015 року  №909 для платників єдиного податку четвертої групи збільшено ставки податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду в 1,8 рази.

Зокрема, з 1 січня 2016 року ставки податку становлять:

 • для ріллі, сіножатей і пасовищ  — 0,81%;
 • для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, — 0,49%;
 • для багаторічних насаджень  — 0,49%;
 • для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, — 0,16%;
 • для земель водного фонду — 2,43%;
 • для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди, — 5,4%.

Додамо, що сплачується єдиний податок платниками четвертої групи щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу у таких розмірах: за перший та другий квартали — по 10%, третій квартал — 50%, четвертий — 30%.

Враховуючи зазначене, при обранні спрощеної системи оподаткування, у будь-якому випадку, платник несе відповідальність за своєчасність подання податкових декларацій, правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку та інших податків і зборів, платником яких він є  відповідно до норм Податкового кодексу України.


Переглядів: 1550
Поширень: 0