З 1 квітня, відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 31.12.2015р.  № 1307, набере чинності оновлена форма Податкової накладної та новий Порядок її заповнення.

Як і раніше, податкову накладну та додатки до неї в електронній формі складає особа, яка зареєстрована як платник в органах ДФС та якій присвоєно індивідуальний податковий номер платника ПДВ. Також залишилось право платника делегувати філії або структурному підрозділу право складання податкових накладних. В такому разі філія при складанні у графі "Постачальник (продавець)" податкової накладної спочатку зазначає найменування головного підприємства, зареєстрованого як платник податку, що визначене статутними документами, та через кому - найменування такої філії (структурного підрозділу). В свою чергу, якщо товари чи послуги постачаються філії, то продавець при складанні податкової накладної у графі "Отримувач(покупець)"спочатку зазначає найменування головного підприємства, зареєстрованого як платник податку на додану вартість, та через кому - найменування такої філії (структурного підрозділу), яка (який) фактично є від імені головного підприємства (покупця) стороною договору.

Окремо зазначено, що податкова накладна заповнюється державною мовою,  графи, що мають вартісні показники, заповнюються в гривнях з копійками,  цифрові реквізити заголовної частини податкової накладної (дата складання, порядковий номер, номер філії (структурного підрозділу)), не повинні містити жодних інших знаків та символів.

Звертаємо увагу на нормативні вимоги стосовно методики формування порядкового номеру податкової накладної, а саме, порядковий номер податкової накладної:

  • не може починатись на "0";
  • має містити лише цифрові значення, тобто не повинен містити літер чи інших символів.У клітинках порядкового номера, що не заповнюються, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються;

Порядковий номер податкової накладної має складається з двох частин:

  • у першій частині (до знака дробу) проставляється порядковий номер, який відповідає послідовному номеру складеної платником податкової накладної протягом певного періоду. Нумерація складених податкових накладних ведеться платником ПДВ у довільній формі та порядку, але слід враховувати, що не допускається складання за однією датою податкових накладних з однаковим порядковим номером;
  • у другій частині (після знака дробу) проставляється код виду діяльності, що передбачає спеціальний режим оподаткування (код 2 або 3), або код, що передбачає складання податкової накладної оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції (код 5).Переглядів: 1680
Поширень: 0