З 1 січня 2016 року для сільгоспвиробників - суб'єктів спеціального режиму оподаткування ПДВ запроваджено часткову сплату сум ПДВ до бюджету та на спецрахунки в залежності від виду сільськогосподарської продукції, що реалізується (зернові та технічні культури, продукція тваринництва, інша сільськогосподарська продукція).

Законодавство передбачає розподіл податкового кредиту по ПДВ у випадку одночасного використання придбаних активів для виробництва зернових і технічних культур, продукції тваринництва, та для інших сільськогосподарських товарів чи послуг за питомою вагою вартості вказаних товарів у загальній вартості усіх сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних періодів (без урахування поточного звітного періоду). Розрахунок питомої ваги здійснюється щомісячно у додатку 9 до податкової декларації з ПДВ, в якій відображаються результати діяльності в межах спеціального режиму оподаткування.

З урахуванням значення розрахованої питомої ваги сума сплаченого (нарахованого) ПДВ при придбанні або виготовленні товарів чи послуг, основних фондів відноситься до податкового кредиту по операціях із зерновими і технічними культурами, та/або операціях з продукцією тваринництва, та/або операціях з іншими сільськогосподарськими товарами/послугами пропорційно частці (питомій вазі), розрахованій у додатку 9 до податкової декларації з ПДВ із позначками "0121" - "0123".

Для ведення податкового обліку за окремими видами сільськогосподарських операцій у складі податкової декларації з ПДВ із позначками "0121" - "0123" передбачено додаток 10. Розподіл суми податкового кредиту звітного періоду за видами сільськогосподарських операцій здійснюється у відповідних рядках таблиць 1, 2 та 3 додатка 10 до податкової декларації з ПДВ із позначками "0121 - 0123" виходячи з частки, розрахованої у додатку 9.

Якщо за результатами здійснення окремих видів сільськогосподарської діяльності у звітному періоді суб'єктом спеціального режиму оподаткування визначено від'ємне значення суми ПДВ (різниця між податковими зобов'язаннями та податковим кредитом за окремим видом діяльності), така сума від'ємного значення зазначається у рядках 14 відповідних таблиць додатка 10 до податкової декларації з ПДВ із позначками "0121" - "0123" та переноситься:

до рядків 19 та 21 податкової декларації з ПДВ із позначками "0121" - "0123" поточного (звітного) періоду;

до рядків 11.1 відповідних таблиць додатка 10 до податкової декларації з ПДВ із позначками "0121" - "0123" наступного звітного періоду.Переглядів: 2919
Поширень: 0