Головне управління ДФС у Вінницькій області інформує про те, що Міністерство фінансів України наказом від 18.01.2016 р. № 8, який набрав чинності з 4 березня п.р., затвердило форму Звіту про контрольовані операції та Порядок його складання.

Звіт подається в електронній формі, у термін до 1 травня року, що настає за звітним, засобами електронного зв'язку, складається із заголовної, основної частин, додатка та інформації до додатка, які є невід'ємною частиною Звіту. Кількість додатків до Звіту відповідає кількості контрагентів - сторін контрольованих операцій

У заголовній частині наводяться дані про платника податків, який подає Звіт. В основній частині наводяться загальні відомості про операції з різними контрагентами, здійснені протягом звітного року. У додатку (додатках) наводяться дані про особу (осіб), яка (які) є стороною (сторонами) контрольованої операції, та деталізовані відомості про контрольовану(і) операцію(ії).

У інформації до додатка слід вказувати дані про ознаки пов'язаності платника податків із відповідним контрагентом відповідно до підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України.Переглядів: 1734
Поширень: 0