Частка області в 2015р. у загальнодержавному обсязі реалізованої продукції становила 3,0%. Виходячи з природнокліматичних та історичних умов, найбільш вагоме місце у промисловому комплексі Вінниччини займає переробна промисловість – на цей сектор виробництва припадає 80,9% від загального обсягу реалізованої регіоном в 2015р. промислової продукції. Робота підприємств цього виду економічної діяльності є основним фактором формування індексу обсягу промисловості в цілому по області.

Пріоритетним напрямком розвитку переробної промисловості Вінниччини є харчова промисловість, яка постійно займає провідне місце на державному рівні по виробництву окремих видів продуктів харчування. Так, вагому частку у виробництво на державному рівні вносять підприємства по переробці та консервуванні овочів та фруктів, питома вага яких у виробництві джемів, желе фруктових, пюре та паст фруктових чи горіхових складає 45,0% вітчизняного виробництва, соків фруктових та овочевих – 13,4%.

На молокопереробних підприємствах Вінниччини випускається більше третини (36,1%) загальнодержавного обсягу виробництва молока обробленого рідкого, 24,3% – масла вершкового, 10,7% – сирів жирних. Традиційно Вінницька область вважається однією із основних складових цукрової галузі України, її частка в загальнодержавному виробництві у 2015р. становила 21,6%. Значне місце займає область і у виробництві: виробів кондитерських з цукру (включаючи білий шоколад) – питома вага регіонального випуску даного виду продукції у вітчизняному виробництві складає 25,6%; м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого – 20,7%; печива солодкого і вафель – 11,4%.

В легкій промисловості на Вінницьку область припадає 26,1% загальнодержавного виробництва чоловічих та хлопчачих пальт, півпальт, плащів, накидок тощо.

Вагома частка (47,6%) видобутку каоліну та глини каолінової, 15,4% виробництва цегли керамічної невогнетривкої будівельної в країні належить підприємствам Вінницької області.

У січні–липні 2016 року серед регіонів України за темпами промислового виробництва Вінниччина посіла 18 місце, індекс промислового виробництва у порівнянні з відповідним періодом попереднього року становив 99,4% (по Україні – 101,7%).

У переробній промисловості спостерігається зростання промислового виробництва на 8,7% (за рахунок збільшення обсягів у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування на 57,5%, у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 34,4%, у виготовлені гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 20,5%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 8,5% та у виробництві харчових продуктів та напоїв – на 8,3%).

На зниження темпів по області вплинуло зменшення обсягів виробництва (на 17,6%) у добувній промисловості і розробленні кар’єрів, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря на 23,2%.

Головне управління статистики у Вінницькій областіПереглядів: 2424
Поширень: 0