Згідно з нормою статті 626 глави 52 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. №435 (далі – ЦКУ) договір - це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Слід зазначити, що предметом договору про надання послуг та договору найму є різні об'єкти цивільних прав. Так, предметом договору найму є неспоживна річ (ст. 760 ЦКУ), а предметом договору про надання послуг є послуга, яка споживається у процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності (ст. 901 ЦКУ).Таким чином, договори оренди рухомого майна належать до договорів цивільно-правового характеру та не може бути віднесений до договору про надання послуг.

Відповідно до Довідника ознак доходів, наведених у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. №4, суми орендних платежів, які нараховуються (виплачуються) фізичній особі згідно договору оренди автівки, відображаються податковим агентом у податковому розрахунку за ф. №1-ДФ під ознакою доходу "127" як виплата інших доходів.Переглядів: 1896
Поширень: 0