Управління погашення боргу ГУ ДФС у Вінницькій області узагальнило питання, з якими цьогоріч найчастіше звертались за роз’ясненнями платники єдиного внеску (далі – ЄСВ). Відтак, для боржників Вінниччини –  узагальнені відповіді на них.

Питання: Який нормативний документ визначає порядок стягнення з платників заборгованості з ЄСВ? 

Відповідь: Порядок стягнення заборгованості по ЄСВ визначений розділом VI “Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування” затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.05.2015 за № 508/26953.

Питання: Яка мінімальна сума боргу з ЄСВ є підставою для формування та вручення Вимоги про сплату боргу (недоїмки)?

Відповідь: Вимога формується на підставі даних інформаційної системи фіскального органу платника на суму боргу, що перевищує 10 гривень.

Питання: В якому випадку вимога про сплату боргу (недоїмки) з ЄСВ передається до органів Державної виконавчої служби (далі – ДВС)?

Відповідь: У разі, якщо платник єдиного внеску протягом 10 календарних днів з дня надходження (отримання) вимоги про сплату боргу (недоїмки), не сплатив зазначені у вимозі суми недоїмки та штрафів разом із нарахованою пенею, не узгодив вимогу з фіскальним органом, не оскаржив  вимогу в судовому порядку  або не сплатив узгоджену в результаті оскарження суму боргу (недоїмки) (з дня отримання відповідного рішення фіскального органу або суду) фіскальний орган протягом 10 робочих днів надсилає до органу ДВС вимогу про сплату боргу (недоїмки).

Питання: Порядок оскарження платником вимоги про сплату єдиного внеску у разі незгоди з розрахунком фіскального органу суми боргу (недоїмки)?

Відповідь: Протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання платником єдиного внеску вимоги про сплату єдиного внеску, платником подається скарга до фіскальних органів вищого рівня у письмовій формі або вимога оскаржується у судовому порядку. Про оскарження вимоги про сплату боргу (недоїмки) до фіскального органу вищого рівня або суду платник зобов'язаний одночасно письмово повідомити фіскальний орган, який направив вимогу.

Питання:У яких випадках проводиться списання боргу (недоїмки) зі сплати  єдиного внеску?

Відповідь: Списання боргу (недоїмки) зі сплати єдиного внеску відбувається у разіповної ліквідації юридичної особи - платника єдиного внеску, коли борги (недоїмка) із сплати єдиного внеску залишилися непогашеними у зв'язку з недостатністю майна такого платника або майна засновників чи учасників, якщо вони несуть повну чи додаткову відповідальність за зобов'язаннями платника. Та у разі смерті фізичної особи, оголошення померлою, визнання її у судовому порядку безвісно відсутньою або недієздатною, за умови відсутності осіб, які відповідно до Закону несуть зобов'язання зі сплати єдиного внеску, та засвідчення цього факту відділом державної реєстрації актів цивільного стану чи постановленням судового рішення.

Питання: Чи передбачено розстрочення боргу (недоїмки) з ЄСВ?

Відповідь: Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» розстрочення боргу (недоїмки) з ЄСВ не передбачено.Переглядів: 2380
Поширень: 0