За словами начальника фінансового управління міської ради Наталі Луценко, у першому півріччі поточного року у виконанні міського бюджету як за доходами так і видатками бюджету вдалося досягти позитивних тенденцій.

У звітному періоді до бюджету міста мобілізовано 414,7 млн. грн., що на 23 % більше показників минулого року. До загального фонду бюджету, на долю якого приходиться 86,5 % всіх доходів, надійшло 358,8 млн. грн., що на 66,8 млн. грн. або 23 % більше за показники 2009 року.

Надходження власних і закріплених доходів, на долю яких у загальному фонді приходиться близько 60 %, склали 207,8 млн. грн., що на 19,8 млн. грн. або 11 % більше, ніж у першому півріччі минулого року.

Основним бюджетоутворюючим податком, на долю якого приходиться 74 % надходжень, залишається податок з доходів фізичних осіб, від якого до бюджету надійшло 154,5 млн. грн. або 12 %, що на 16 млн. грн. більше, ніж у минулому році. Цьому сприяли запровадження на законодавчому рівні нових підвищених розмірів мінімальної заробітної плати та підвищення середньої заробітної плати, яка по місту у першому кварталі склала 1764 грн. Другим за обсягом джерелом наповнення бюджету є плата за землю, від якої надійшло 26,7 млн. грн. Порівняно з минулим роком надходження зросли на 1,7 млн. грн. або 7 %. Тенденція щодо зростання таких надходжень у Вінниці простежується уже чотири роки.

Якщо на загальний фонд по доходах приходиться 86,5 %, то на спеціальний фонд - 13,5%. Таке співвідношення з невеликим відхиленням зберігається багато років. Надходження до спеціального фонду склали 55,9 млн. грн., що на 10 млн. грн. або на 22 % більше проти минулого року.

Структура спеціального фонду міського бюджету зазнала певних змін. Частка трансфертів з державного бюджету зменшилась з 34,8 % до 23 %. При цьому досягнуто значне зростання власних і закріплених доходів, їх частка зросла з 58,4 % до 67,7 %.

Склад і структура власних і закріплених доходів спеціального фонду майже не зменшилась. Основними доходними джерелами залишаються: власні надходження бюджетних установ; податок з власників транспортних засобів; надходження від продажу землі; надходження від відчуження майна. По вказаних доходах досягнуто значне зростання порівняно з минулим роком відповідно на 38, 45, 85 та 37 відсотків.

Щодо видатків, то вони у першому півріччі 2010 року склали 426,5 млн. грн., що на 58,5 млн. грн. або на 16 % більше ніж минулого року. Видатки загального фонду у звітному періоді становлять 382,3 млн. грн. і зросли порівняно з минулим роком на 18 % або на 57,2 млн. грн. Видатки спеціального фонду склали 44,2 млн. грн. (на 1,3 млн.грн. більше минулорічних показників).

Бюджет у звітному періоді зберіг свою соціальну спрямованість. Видатки на соціальний захист населення, включаючи компенсацію за пільговий проїзд, соціальне забезпечення, утримання установ та закладів соціально-культурної сфери, в загальному фонді бюджету склали 86,3 %, що відповідає рівню минулих років.

Структура видатків загального фонду не змінилась. На галузі освіта, охорони здоров\'я та соціальний захист було спрямовано 292,2 млн. грн. або 76 % всіх видатків.

У звітному періоді в повному обсязі профінансовані всі планові видатки як по захищених, так і по незахищених статтях. Видатки загального фонду по галузі освіти склали 126 млн. грн., що на 7,3 млн. грн. або 6 % більше за видатки минулого року. У звітному періоді додатково відкрито 2 групи в ДНЗ міста, прийнято у комунальну власність ДНЗ №50 від підприємства ЗАТ «Вінницький агрегатний завод» на 6 груп.

Кошти міського бюджету також направлялися на фінансування Програми соціального захисту окремих категорій громадян. За перші шість місяців на її виконання направлено майже 5 мільйонів гривень. Це Програма місцевого значення, яка передбачає додаткові пільги та допомоги за рахунок власних доходів міського бюджету понад пільги та виплати, встановлені державою. Відповідно до цієї Програми на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадян направлено 1396,6 тис. грн. (допомогу отримали 1311громадян); на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг інвалідам по зору, сім\'ям загиблих в Афганістані, воїнів-інтернаціоналістів направлено 285,6 тис. грн. (пільги отримували 557 осіб); на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги - 554,2 тис. грн. (виплати отримували 972 особи); на пільговий проїзд студентів, учнів загальноосвітніх шкіл та безкоштовний проїзд батьків багатодітних сімей направлено 2466,8 тис. грн. (пільговим та безкоштовним проїздом користувалися 7724 особи).

Структура видатків спеціального фонду в першому півріччі поточного року майже не зазнала змін. Основними видатками залишаються: видатки на надання пільг і субсидій населенню на житлово-комунальні послуги, які визначились у сумі 12,9 млн. грн. (частка цих видатків є суттєвою - 29 %); видатки на ремонт та утримання доріг склали 5,9 млн. грн., що на 41 % більше за видатки минулого року (їх частка у видатках спеціального фонду складає 13 %) та інше.

Відповідно до змін, внесених до державного бюджету України на 2010 рік та рішення обласної ради, місту зменшена сума додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості майже на два млн. грн. Ці кошти в бюджеті були передбачені на виплату заробітної плати працівникам установ освіти та охорони здоров\'я. Фонд заробітної плати цим установам зменшено не буде, але це значно напружує виконання міського бюджету на поточний рік.

«Завдання, яке ми ставили перед собою у першому півріччі, ми виконали, - говорить міський голова Володимир Гройсман. - Ми маємо позитивні тенденції, в тому числі і в економічному житті нашого міста і це дає нам серйозну надію на те, що та криза, яка вирувала у 2009 році, відступила і зараз потрібно виходити на показники докризового періоду».


Переглядів: 3881
Поширень: 0