У трійці кращих по Україні
Податківці Вінниччини знову серед кращих. Доведені Міністерством Фінансів України планові показники надходжень до Загального фонду Державного бюджету ними виконано на 104 відсотки. При запланованих на 2010 рік 1666,2 млн. грн. було забезпечено мобілізацію коштів у сумі 1734,1 млн. грн.

Відтак, за підсумками 2010 року ДПА у Вінницькій області не лише потрапила до шістки областей, які справилися із поставленим завданням, але й виборола почесне третє місце по Україні. А за підсумками грудня 2010 року – 2 місце.

Загалом податківцями області протягом 2010 року до бюджетів усіх рівнів мобілізовано 3401 млн.грн. податкових платежів, що на 655,6 млн.грн. або на 23,9 відс. більше, ніж у 2009 році. При цьому, до місцевих бюджетів надійшло 1637,5 млн.грн., що на 16,7 відс. або на 234,3 млн.грн. більше фактичних надходжень 2009 року.

З яких податків приріст найбільший...
Завдяки злагодженій роботі всіх структурних підрозділів органів державної податкової служби області вдалося забезпечити приріст надходжень із податку на прибуток підприємств – на 55,1 відс. (+117,2 млн.грн.), акцизному збору з вироблених в Україні товарів – на 33,8 відс. (+177,5 млн.грн.), збору за спеціальне використання водних ресурсів – на 30,7 відс. (+3,6 млн.грн.), податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів – на 24,8 відс. (+12,2 млн.грн.), податку на додану вартість – на 23,3 відс. (+121,7 млн.грн.), податку з доходів фізичних осіб – на 18,5 відс. (+192,3 млн.грн.).

... та які галузі попереду
В галузевому розрізі найбільші суми податків до бюджетів усіх рівнів надійшли від промислових підприємствам, їх частка у загальному обсязі надходжень становить 39,1 відс. Питома вага підприємств, що займаються виробництвом електроенергії, газу та води склала 8,8 відс., торгівлі – 6,4 відс., транспорту та зв’язку – 5,1 відс., будівництва – 4 відс., операціями з нерухомістю – 3,5 відс.

Домінуюче положення в структурі надходжень Зведеного бюджету від підприємств промисловості належить харчовій галузі, доля надходжень якої в промисловості складає 80,8 відс. Лідером тут є підприємства лікеро-горілчаної промисловості – 76,4 відс. Основним платником галузі є ДП Українська горілчана компанія “Nemiroff”.

Робота зі збитковими триває
З метою розширення бази оподаткування органами податкової служби вживаються заходи по залученню до сплати податку на прибуток збиткових підприємств, платників, що декларують відсутність об’єкта оподаткування.

Порівняно з результатами декларування за попередній звітний період (І півріччя п.р.) кількість збиткових підприємств у області зменшилася на 20, а сума задекларованих збитків - на 493,3 млн.грн. або на 65,4%. Із стану збитковості в ІІІ кварталі 2010 року вийшли 33 збиткових СПД, з яких 30 задекларували прибутки в сумі 30,3 млн.грн. та нараховали 7,6 млн.грн. податку.

Протягом 2010 року на 570 засіданнях робочих груп, створених при ДПІ, запрошено та заслухано посадових осіб 999 підприємств, в тому числі 136 збиткових, 74 СПД, що декларують відсутність об’єкта оподаткування, 789 підприємств з низьким рівнем податкової віддачі. За результатами розгляду 46 збитковими підприємствами перекрито від’ємне значення об’єкта оподаткування та задекларовано прибуток в сумі 12,1 млн.грн., 52 платниками, що декларували відсутність об’єкта оподаткування, задекларовано оподатковуваний прибуток в сумі 0,6 млн.грн., 325 малоприбутковими підприємствами збільшено надходження до бюджету податку на прибуток на суму 29 млн. гривень.

Активи підрозділів податкового контролю юридичних осіб
За 2010 рік ними проведено 975 документальних перевірок, за наслідками яких до бюджетів усіх рівнів донараховано 79,7 млн.грн. та зменшено безпідставно заявлений до відшкодування з бюджету податок на додану вартість на 87,6 млн.грн. Загалом за результатами контрольно–перевірочної роботи до Зведеного бюджету забезпечено надходження в сумі 116 млн.грн., що на 80,3 млн.грн. або у 3 рази більше показника 2009 року.

Під пильним контролем
Особлива увага при проведені перевірок приділялась суб’єктам господарювання із значними обсягами скоригованого валового доходу (понад 30 млн.грн.) та низьким рівнем податкової віддачі. Протягом 2010 року проведено 106 документальних перевірок підприємств даної категорії, за результатами яких донараховано 113,4 млн.грн. Крім того, зменшено від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток на 233 млн.грн. та упереджено безпідставно заявлений до відшкодування з бюджету ПДВ в сумі 6 млн.грн.

Податковий борг зменшено на 4 мільйони
Підрозділами погашення прострочених податкових зобов’язань ДПА у Вінницькій області за рахунок застосування повноважень, наданих законодавством, до бюджетів усіх рівнів в 2010 році мобілізовано 77,6 млн.грн., в т.ч. до Державного бюджету – 66,7 млн.грн. За рахунок реалізації майнових активів боржників (рухомого і нерухомого майна, цілісних майнових комплексів, майна банкрутів) в 2010 році до бюджетів усіх рівнів спрямовано 10,2 млн.грн. Здійснено 1022 виходи з метою вилучення готівки, в результаті чого погашено податковий борг перед бюджетами усіх рівнів на суму 2,6 млн.грн.

Всього станом на 01.01.2011р. сума податкового боргу (з урахуванням боргу банкрутів) до Зведеного бюджету в цілому по області склала 529,4 млн.грн. та зменшилась порівняно з 01.01.2010р. на 4,1 млн.грн.

Скорочення податкового боргу за 2010 рік досягнуто по податку з доходів фізичних осіб – на 40 млн.грн., по заборгованості зі штрафних санкцій, нарахованих платникам за порушення законодавства про патентування, норм регулювання обігу готівки та застосування розрахункових реєстраторів – на 27,9 млн.грн.

Діяльність податкової міліції: ефект очевидний
За результатами проведених комплексних заходів щодо протидії злочинності у сфері оподаткування, викрито 102 злочини, які пов’язані з кримінальними ухиленнями від оподаткування та порушеннями законодавства, з яких 54 – за ухилення від сплати податків. Встановлена сума збитків по кримінальних справах – 16,3 млн.грн., з яких відшкодовано 8,6 млн.грн. або 53,1 відсотки.

Встановлено 61 факт необґрунтованої заяви на відшкодування ПДВ, відмовлено у відшкодуванні ПДВ на суму 50,7 млн.грн., виявлено 4 конвертаційні центри та 9 фіктивних фірм.

В ході проведення загальнодержавної операції «Щит» з незаконного обігу вилучено товарно-матеріальних цінностей на суму 26,6 млн.грн., у т.ч. спирту – на суму 1,7 млн.грн., лікеро-горілчаних напоїв - на суму 7,3 млн.грн., тютюнових виробів – на суму 56,7 тис.грн. Припинено злочинну діяльність 14 підпільних цехів по виробництву товарів народного споживання, у т.ч. 5 - по нелегальному виробництву алкогольної продукції.


Переглядів: 3154
Поширень: 0