Про основні показники соціально – економічного розвитку йшлося на прес-конференції за участю начальника головного управління економіки облдержадміністрації Андрія Гижка, яка відбулася 23 травня 2011 року.

Аналізуючи роботу галузей промисловості Андрій Гижко відмітив, що за підсумком січня-квітня 2011 року рівень виробництва промислового сектору області перевищив минулорічні показники на 3,5% (проти - 2,1% у січні-квітні 2010 року). По Україні індекс за звітний період складає 108,5%.

Серед регіонів України за індексом виробництва промислової продукції Вінницька область посіла 19 місце.

Приріст промислового виробництва забезпечили такі галузі промисловості (добувна – 167,3%, легка – 107,7%, оброблення деревини та виробництво виробів з неї – 109%, хімічна і нафтохімічна – 111,3%, машинобудівна – 115,9%, металообробка – 114,9%, виробництво будматеріалів – 133,8%, виробництво та розподілення електроенергії, газу та води – 102,1%).

Щодо розвитку малого підприємництва області, то Андрій Гижко проінформував про те, що у порівнянні з початком 2010 року, кількість суб’єктів малого підприємництва збільшилась на 5,4 %. Збільшення відбулось в основному за рахунок фізичних осіб-підприємців, кількість яких зросла на 5,8 %.

Кількість суб’єктів малого підприємництва на 10 тис. осіб наявного населення зросла на 6,2%, або на 40 одиниць і становить 680 одиниць (кількість малих підприємств на 10 тис. наявного населення – 47 одн.).

За даними моніторингу за січень-квітень 2011 року започаткували діяльність 2332 новостворених суб’єктів господарювання, що на 40,9 % менше ніж у відповідному періоді 2010 року, із яких 412 юридичних осіб (на 38,7% більше) та 1920 фізичних осіб-підприємців (на 47,4% менше). Одночасно припинили господарську діяльність 3504 суб’єкти господарювання (159 – юридичні особи, 3345 – фізичні особи-підприємці).

Загальна сума надходжень від діяльності суб’єктів малого підприємництва за 1 квартал 2011 року становить 137,3 млн.грн., або 16% від загальних обсягів надходжень, це майже на 28,0 млн.грн., або на 25,5% більше відповідного періоду минулого року.

Надходження до місцевих бюджетів від діяльності малого бізнесу зросли на 17,7 млн.грн., або на 25,7%, а їх частка в загальних надходженнях становить 21%, або 86,8 млн.грн. При цьому зростання надходжень до місцевого бюджету характеризуються випереджаючими темпами ніж зростання загальних обсягів (+19,0%).

Андрій Гижко також відмітив, що у першому кварталі 2011 року спостерігалось збільшення обсягів будівництва житла, яке становило 110,6% до попереднього періоду 2010 року. За січень-березень 2011 року введено в експлуатацію 50,5 тис.м2 загальної площі житла.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, спрямованих в економіку області, станом на 01.01.2011 року становить 212,5 млн.дол.США. (в розрахунку на одну особу — 129,7 дол.США) Приріст в порівнянні з 2010 року становить майже 28 млн.дол.США (фактично внесено 39,4 млн. дол. США іноземних інвестицій, курсова різниця склала -7,2 млн. дол. США), +15,2% (по Україні - 2,5 млрд.дол. +6,4%). За обсягами іноземних інвестицій область посідає 19 місце серед регіонів України.

За 4 місяці 2011 року до бюджету області надійшло власних і закріплених доходів в сумі 633,2 млн. грн., що становить 31,0% до плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 2040,6 млн.грн.). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів збільшились на 101,0 млн.грн., або на 19,0%.

У т.ч. до загального фонду бюджету області надійшло доходів в сумі 513,5 млн.грн., що становить 29,4% плану на рік затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (план 1747,3 млн.грн.) та 108,6% до планових показників на 4 місяці згідно помісячного розпису з врахуванням змін (заплановано 472,7 млн.грн.). Додатково отримано до плану на 4 місяці 40,8 млн.грн.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів збільшились на 71,5 млн.грн., або на 16,2%.

У т.ч. проведено 1638,6 млн.грн видатків загального фонду., що становить 31,5% уточненого плану на рік (5195,5 млн.грн.) та 92,1% уточненого плану на 4 місяці (1778,2 млн.грн.), і проти аналогічного періоду 2010 року збільшились на 333,6 млн.грн., або на 25,6%.

В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери.

Для довідки:

Кредитні ресурси області За січень-квітень 2011 року залучено депозитів на загальну суму 2563 млн. грн., що на 1504,8 млн. грн., або в 1,6 рази менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Частка строкових депозитів в загальній сумі залучених з початку поточного року коштів складала 73,7% або 1889,4 млн. грн., в тому числі 1625,7 млн. грн. – строкові депозити фізичних осіб.
Станом на 01.05.2011 року залишки строкових вкладів фізичних осіб становили 3719,6 млн. грн., що на 740,9 млн. грн. або на 24,9% більше в порівнянні з їх обсягом на 01.05.2010 року. Частка строкових коштів у загальній сумі заощаджень населення становила 78,9%.
За січень-квітень 2011 року видано кредитів на загальну суму 1454,9 млн. грн., що на 648 млн. грн., або в 1,8 рази більше видачі за відповідний період минулого року.
Кредити, надані суб’єктам господарювання у січні-квітні 2011 року, складали 1121,5млн. грн., що на 441 млн.грн., більше видачі за відповідний період минулого року. Сума довгострокових кредитів, виданих за звітний період на термін більший за 1 рік, складала 397,3 млн. грн., в тому числі 330,2 млн. грн. – довгострокові кредити суб’єктів господарювання.
За січень-квітень 2011 року фізичним особам було видано кредитів на суму 333,4 млн. грн., що на 207 млн. грн., або в 2,6 рази більше видачі за січень-квітень 2010 року.
Підприємствам агропромислового комплексу області з початку 2011 року надано кредитів на загальну суму 336,1 млн. грн. (на 276,5 млн. грн. більше), з них сільгоспвиробникам – 125,5 млн. грн. (на 72,2 млн.грн., або в 2,4 рази більше минулорічного відповідного періоду). Заборгованість за кредитами АПК станом на 01.05.2011 року склала 539,8 млн. грн., в тому числі прострочена заборгованість – 30,3 млн. грн., пролонгована – 87 млн. грн.
Залишок заборгованості за довгостроковими кредитами за місяць зменшився на 9 млн. грн. або на 0,2% і станом на 01.05.2011 року становив 4051,6 млн. грн. або 63,6% від загальної суми вимог за кредитами (станом на 01.05.2010 року - 5046,2 млн. грн. або 73,3%).
ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ
Фінансовий результат господарської діяльності (по бухгалтерському обліку) Фінансовий результат діяльності суб’єктів підприємницької діяльності (без сільськогосподарських та малих підприємств) області за січень-лютий 2011 року склав 5,7 млн.грн. збитку, а за відповідний період минулого року він становив 28,1 млн. грн. прибутку.
Прибутково спрацювали 56,7% підприємств на суму 134,3 млн.грн. В порівнянні із січнем-лютим 2010 року частка прибутково працюючих підприємств області зросла на 5,3 в.п., а сума отриманого ними прибутку скоротилась на 0,3%.
Більше 1 мільйону прибутку від звичайної діяльності до оподаткування отримали 20 суб’єктів підприємницької діяльності області.
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ
Виконання показників Зведеного та Державного бюджетів Протягом січня-квітня 2011 року до бюджетів усіх рівнів надійшло 1207,9 млн.грн. податкових платежів, які адмініструє державна податкова служба, що на 326,6 млн.грн. або на 37,1%. більше ніж за відповідний період минулого року.
До Державного бюджету протягом звітного періоду перераховано 664,5 млн.грн. податкових платежів, що на 240,3 млн.грн. або на 56,7% більше ніж за січень-квітень 2010 року.
Станом на 01.05.2011 року забезпечено приріст надходжень по податку на прибуток підприємств - на 125% (+87 млн.грн.), частині прибутку (доходу) державних підприємств, що вилучається до бюджету – на 81,4% (+1,4 млн.грн.), збору за спеціальне використання водних ресурсів – на 54,7% (+2 млн.грн.), акцизному збору з вироблених в Україні товарів - на 39,3% (+60,9 млн.грн.), податку на додану вартість - на 31,4% (+55,8 млн.грн.), збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ - на 35,1% (+2,3 млн.грн.), податку з доходів фізичних осіб - на 23,5% (+78,7 млн.грн.), єдиному податку для суб’єктів малого підприємництва – на 19% (+3,1 млн.грн.), платі за землю - на 16,3% (+9,6 млн.грн.), збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства - на 15,3% (+0,5 млн.грн.).
Податкова недоїмка Станом на 01.05.2011р. сума податкового боргу (з урахуванням боргу банкрутів) до Зведеного бюджету в цілому по області склала 570,1 млн.грн., що на 40,7 млн.грн. або на 7,7% більше ніж на початок року.
В розрізі податків зростання сум податкового боргу по області за січень-квітень 2011 року допущено по податку на додану вартість – на 20,7 млн.грн., податку на прибуток – на 8,7 млн.грн., податку на доходи фізичних осіб – на 14 млн.грн., платі за землю – на 1,1 млн.грн.
Виконання показників бюджету області На фінансування соціально-культурної сфери за січень-квітень 2011 року використано 1497,9 млн.грн. (це 91,4% усіх видатків), у тому числі на освіту використано 615,0 млн.грн. (проти аналогічного періоду минулого року ріст на 114,0 млн.грн., або на 22,0%), на охорону здоров’я – 362,9 млн.грн. (відповідно ріст на 39,4 млн.грн., або на 12,2%), на соціальний захист та соціальне забезпечення – 428,4 млн.грн. (відповідно ріст на 144,9 млн.грн., або на 51,1%), на культуру – 61,5 млн.грн. (ріст на 10,7 млн.грн.,або на 21,2%).
Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету області отримано також 751.7млн.грн. дотацій, або 100,0% плану на 4 місяці та 410.8 млн.грн. субвенцій з державного бюджету, або 97.2% до плану на 4 місяці (недоотримано 11,9 млн.грн). Проти аналогічного періоду 2010 року за 4 місяці 2011 року надходження дотацій збільшилось на 139,6 млн.грн., або на 22,8%, а субвенцій з Державного бюджету – збільшилось на 130,6 млн.грн, або на 46,6%.
З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджету бюджет області по доходах загального фонду отримав 1676,1 млн.грн., або 101,8% до уточненого плану на 4 місяці (план 1647,2 млн.грн.), і проти аналогічного періоду минулого року збільшились на 476,1 млн.грн., або на 39,7%.
За 4 місяці по зведеному бюджету області проведено видатків в сумі 1758,7 млн.грн., що становить 30,8% плану на рік (5707,9 млн.грн.), і збільшились проти аналогічного періоду минулого року на 391,2 млн.грн., або на 28,6%.
Виконання основних показників діяльності Пенсійного фонду України у Вінницькій області За січень-квітень 2011 року до бюджету Пенсійного фонду України у Вінницькій області з усіх джерел фінансування надійшло 2205,4 млн. грн., що на 17,4% або на 326,2 млн. грн. більше січня-квітня 2010 року.
Власні надходження станом на 01.05.2011 року склали 998,0 млн. грн., що на 176,7 млн. грн., або на 21,5% більше 01.05.2010 року.
За січень-квітень 2011 року виплачено пенсій та грошової допомоги на суму 2240,9 млн. грн., що на 315,1 млн. грн. або на 16,4% більше, ніж за відповідний період минулого року.
На 01.04.2011 року середній розмір пенсії становив 997,08 грн. і порівняно з її рівнем станом на 01.04.2010 року (856,21 грн.) зріс на 16,5% або на 140,87 грн.
Станом на 01.04.2011 року в області фактично отримували пенсії 501,766 тисяч чоловік. Крім того, на вказану дату в області отримують пенсію 20,817 тисяч військовослужбовців.
ЗАРОБІТНА ПЛАТА
Рівень середньомісячної заробітної плати За січень-березень 2011 року середньомісячна заробітна плата становила 1847,24 грн. і в порівнянні з відповідним періодом минулого року зросла на 19,9% (по Україні — на 19,9%).
Темпи приросту реальної заробітної плати у області випереджають рівень темпів росту реальної заробітної плати в середньому по Україні. Реальна нарахована зарплата за січень-березень 2011 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року зросла на 13,8% (по Україні зросла на 11,1%).
В галузевому розрізі, найвищий рівень середньомісячної заробітної плати в області за січень-березень 2011 року досягнуто у працівників, які зайняті фінансовою діяльністю – 3450,55 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зріс на 19,4%), у сфері державного управління – 2237,37 грн. (+10,7%), в галузі транспорту і зв’язку, де середньомісячна заробітна плата становить – 2478,88 грн. (+19,7%), зокрема на підприємствах транспорту — 2713,53 грн. (+17%), в галузі лісового господарства - 2438,91 грн. (+ в 1,7 рази).
РОЗРАХУНКИ ЗА ЕНЕРГОНОСІЇ
Розрахунки за електроенергію Рівень оплати електроенергії споживачами області при нормативних втратах електроенергії в мережах за січень-квітень 2011 року становить 100% проти 100,93% за січень-квітень 2010 року. Заборгованість за електроенергію протягом січня-квітня 2011 року збільшилась на 6,9 млн.грн., що складає 10,2% і станом на 1 травня 2011 року з урахуванням боргів минулих років (за фактичними даними) становить 74,5 млн.грн.
Серед районів та міст області рівень оплати нижче 100% за спожиту протягом січня-березня 2011 року електроенергію склався у 10 районах області.
Розрахунки за природний газ В розрахунках за природний газ рівень оплати населенням та бюджетними установами і організаціями перед ВАТ «Вінницягаз» станом на 01.05.2011 року за фактичними даними склав 82,87%.
Станом на 01.05.2010 року загальна заборгованість за спожитий природний газ перед ВАТ «Вінницягаз» становить майже 180 млн.грн. Заборгованість бюджетних установ становить 8,7 млн.грн., населення – 171,5 млн.грн.
ТОРГІВЛЯ ТА СФЕРА ПОСЛУГ
Товарооборот області Товарооборот області за січень-квітень 2011 року склав 5 млрд. 328 млн.грн. і зріс до січня-квітня 2010 року у порівнянних цінах на 20,7%, а в діючих цінах збільшився на 30,4%, або на 1млрд. 242 млн.грн. більше.
В січні-квітні 2011 року за темпами зростання товарообороту область займає- 1 місце серед регіонів України. Частка товарів вітчизняного виробництва в товарообороті становить 77,5%, а по продовольчих товарах – 91,8%. Ці показники є одними з найвищих в Україні.
Сфера послуг Обсяг реалізованих послуг за січень-березень 2011 року склав 955 млн. грн. Середньообласний темп зростання становить 18,5%.
Населенню реалізовано послуг на 207,4 млн.грн., що становить 21,7% від загальних обсягів і на 6,9% більше відповідного періоду минулого року.

 


Переглядів: 10510
Поширень: 0