Засідання Правління Благодійної організації «Благодійний фонд «Подільська громада»В серпні відбулось чергове засідання Правління Благодійної організації «Благодійний фонд «Подільська громада». У засіданні прийняли участь усі члени Правління, серед яких були присутні Бронюк Віктор Володимирович, Анфілов Руслан Анатолійович, Безбах Ілля Васильович, Космина Наталя Миколаївна, Мельник Ганна Олексіївна.

Також у роботі взяли участь і працівники виконавчої дирекції: Андрій Дручинський та Олена Кирилюк.

Під час засідання були обговорені наступні питання:

 1. Про основні статутні заходи здійснені фондом в першому півріччі 2011 року.
 2. Про реалізацію благодійної програми «Вінниця – це моє місто» у 2011 році.
 3. Про участь БФ «Подільська громада» у проекті «Школа фондів громад» за підтримки ІСАР «Єднання» та необхідність переформатування роботи фонду з метою набуття якісних ознак фондів громад.
 4. Про затвердження положення конкурсу грантів для громадських організацій та ініціативних груп міста Вінниці «Через досвід до успіху» в рамках благодійної Програми «Вінниця – це моє місто».
 5. Про участь членів правління у висвітленні інформації про роль, суть та важливість фонду громади для вирішення цілого ряду соціальних проблем.
 6. Про затвердження плану роботи фонду до 31.12.2011 року.

Надзвичайно актуальним стало питання набуття фондом «Подільська громада» принципово нових ознак з метою роботи фонду, як фонду громади. Членами правління були розглянуті характеристики "ідеального" фонду громади (за матеріалами Ніка Дейчаківського), і прийшли до спільного висновку, що фонд громади це фонд, головним гаслом якого є - "місцеві ресурси для місцевих потреб", а також це фонд який:

 • володіє глибокими та широкими знаннями про свою громаду, в т.ч. людей, проблеми, пріоритети;
 • працює задля підвищення якості життя УСІХ жителів чітко визначеної географічної території своєї діяльності, зокрема таких мешканців, які особливо потребують допомоги;
 • у довгостроковій перспективі готовий взятися за будь-яку проблему, яка зашкоджує розвиткові усієї громади;
 • намагається не тільки послабити негативні прояви існуючих місцевих проблем, але й змінити ситуацію у цілому для того, щоб досягнути реального рівноправ’я та соціальної справедливості для усіх членів місцевої громади;
 • працює над забезпеченням максимальної участі якомога більшої кількості місцевого населення у житті громади;
 • виступає в якості з’єднувальної ланки між тими, хто має фінансові ресурси та тими, хто не має таких ресурсів;
 • культивує розвиток відповідальності еліти перед усіма членами громади, особливо перед малозабезпеченими та іншими вразливими верствами населення;
 • докладає багато зусиль до заохочення інших до активних дій, створюючи для них якомога широкі можливості, і тому частіше є грантодавцем, аніж керівним виконавцем будь-яких громадських проектів;
 • зміцнює суспільну довіру у громаді;
 • підвищує рівень самоусвідомлення громади (тобто розуміння громадою своєї суті, характеристики, особливостей, проблем, можливостей тощо);
 • є активним учасником в заходах та обговореннях, які відбуваються у громаді;
 • гуртує різні зацікавлені організації та члени громади для вирішення місцевих проблем, заохочуючи їх до партнерства, до інвестування коштів, до співробітництва;
 • покладається переважно на ШИРОКИЙ СПЕКТР РІЗНОМАНІТНИХ МІСЦЕВИХ ресурсів;
 • вміє знайти баланс між накопиченням ресурсів з різних місцевих джерел для вирішення спільної мети та дотриманням інтересів індивідуальних донорів;
 • забезпечує сталість своєї життєдіяльності, зазвичай шляхом створення такого стабільного джерела доходу як ендавмент або соціальне підприємство;
 • забезпечує, щоб його керуючі органи та штатні співробітники представляли широке різноманіття особистостей та інтересів у громаді – за расовою, етнічною, релігійною, ідеологічною, секторальною, класовою та іншими ознаками;
 • працює над розвитком місцевої філантропії (тобто добровільного пожертвування часу, вмінь або матеріальних цінностей), навіть якщо ці ресурсі не проходитимуть безпосередньо через ФГ;
 • забезпечує прозорість своєї політики та діяльності;
 • забезпечує ефективне користування наявними ресурсами;
 • постійно оцінює свою ефективність та виносить необхідні уроки;
 • дотримується обов’язку звітувати перед усією своєю громадою, а не тільки перед своїми донорами, керівництвом, грантоотримувачами або державними контролюючими органами.

Засідання Правління Благодійної організації «Благодійний фонд «Подільська громада»

За результатами засідання Правління, було прийнято рішення максимально наблизити роботу фонду «Подільська громада» до вимог та ознак фондів громад Світу, а також продовжувати тісну співпрацю з ІСАР «Єднання» у програмі «Школа фондів громад».

 


Переглядів: 5691
Поширень: 0