Підтвердженням цього стало підписання 29 листопада 2011 року Угоди про взаємодію і співробітництво між Вінницькою обласною державною адміністрацією, Вінницькою обласною радою та Вінницькою обласною громадською організацією „Союз Чорнобиль України".

Голова обласної державної адміністрації Микола Джига зазначив, що підписання цієї угоди дасть можливість зняти всі неприємні точки дотику і почати працювати конструктивно в плані взаєморозуміння спільного вирішення нагальних проблем тих людей, які своєю працею заслужили повагу і турботу від держави.

У свою чергу голова обласної Ради Сергій Татусяк підкреслив, що сьогоднішній захід є важливим, тому підписання такого роду документу в черговий раз привертає увагу представницьких органів влади, виконавчої влади до тих проблем, які сьогодні є в людей цієї категорії.

А також зазначив, що одним з пріоритетів нинішньої влади є налагодження тісного діалогу з громадськими організаціями та громадськістю. У цьому напрямку за його словами, в області є вже значні і вагомі напрацювання, що дає можливість знаходити порозуміння у будь-яких питаннях за круглим столом.

Підводячи підсумки зустрічі Микола Джига підкреслив, що усім представникам влади потрібно навчитися працювати з людьми. Вони повинні відчувати від влади підтримку і розуміння. Тому, підписуючи цю угоду ми сьогодні робимо один із серйозних кроків у даному напрямку. Ми, як представники влади, не повинні допускати виникнення конфлікту у суспільстві.

Для довідки:

Угода
про взаємодію і співробітництво між Вінницькою обласною державною
адміністрацією, Вінницькою обласною радою та Вінницькою обласною
громадською організацією „Союз Чорнобиль України"


м. Вінниця «__» листопад 2011р.

Вінницька обласна державна адміністрація, Вінницька обласна рада з одного боку та Вінницька обласна громадська організація „Союз Чорнобиль України" з іншого боку, (далі - Сторони), з метою збереження злагоди в регіоні, забезпечення гідного рівня життя громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, створення належних умов для їх життєдіяльності та поважного ставлення до них, усвідомлюючи необхідність посилення їх соціального захисту, домовилися про нижчезазначене:

Вінницька обласна державна адміністрація та Вінницька обласна Рада беруть на себе такі зобов\'язання:

1. Щорічно вносити Кабінету Міністрів України пропозиції до проекту Державної програми забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо покращення її виконання;

2. З метою подальшої взаємодії щодо вирішення протягом п\'яти років питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, надавати центральним органам виконавчої влади пропозиції стосовно удосконалення законодавства з урахуванням збільшення розмірів соціальних виплат, які передбачено здійснити у 2012 році та наступних роках.

3. В межах компетенції та чинного законодавства всебічно сприяти виплатам пенсій згідно Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" .

4. В установленому порядку вжити заходів щодо:

- забезпечення виплат щорічної допомоги вдовам постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи з обласного бюджету у розмірі 50% прожиткового мінімуму, який діє на початок року до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (14 грудня).

- посилення контролю за виконанням перевізниками на території Вінницької області умов договорів перевезення в частині безоплатного проїзду пільгової категорії осіб, а саме постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи I- II категорії відповідно до Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

5. Рекомендувати міським, районним та селищним радам забезпечити вирішення питання виділення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва для тих, хто потребує поліпшення житлових умов та перебуває на квартирному обліку з числа громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи I- III категорії, а також відведення земельних ділянок для ведення особистого підсобного господарства, садівництва і городництва, будівництва індивідуальних гаражів і дач.

6. Щорічно формувати та надавати потребу Кабінету Міністрів України щодо комплексного медико-санітарного забезпечення та лікування онкологічних захворювань громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи із застосуванням високовартісних медичних технологій.

7. Рекомендувати обласним, районним, міськрайонним, міським лікарням виділити палати для лікування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

8. Забезпечити позачерговим безкоштовним обстеженням у поліклінічних медичних закладах області (крім приватних) громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

9. Сприяти покращенню забезпеченню безоплатними санаторно - курортними путівками громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи I- II категорії зокрема в санаторіях Вінницької області.

10. Забезпечити належний стан утримання, будівництва та ремонту пам\'ятників, пам\'ятних знаків та інших пам\'ятних місць, пов\'язаних з аварією на Чорнобильській АЕС.

11. Розглядати клопотання і вносити пропозиції про нагородження учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС державними нагородами.

12. Провести моніторинг громадських організацій щодо реальної чисельності постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи в їх організаціях.

13. Забезпечити фінансову підтримку Вінницької обласної громадської організації "Союз Чорнобиль України" для здійснення її статутних завдань в межах коштів передбачених головному розпоряднику на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів.

14. Рекомендувати районним, міським, сільським, селищним радам вирішити питання виділення приміщень районним організаціям «Союз Чорнобиль»

15. Утворити Консультативну раду за участю представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та обласної громадської організації «Союз Чорнобиль України» (далі — Консультативна рада).

16. Затвердити протягом трьох тижнів з дати підписання цього Меморандуму Положення про Консультативну раду за погодженням з громадською організацією «Союз Чорнобиль України».

17. Щорічно розробляти та проводити обласні заходи пов’язанні з Чорнобильською катастрофою - 26 квітня та Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС - 14 грудня.

Вінницька обласна громадська організація „Союз Чорнобиль України"
бере на себе зобов\'язання:

1. З метою зниження соціальної напруги серед громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", провести відповідну інформаційно роз\'яснювальну роботу серед зазначеної категорії громадян щодо положень цієї Угоди.

2. Приймати активну участь у роботі Консультативної ради з питань соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

3. Здійснювати моніторинг пропозицій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та своєчасно вносити їх на розгляд Консультативної ради для підготовки проектів відповідних рішень.

4. Сприяти обласній державній адміністрації у вирішенні питань щодо соціального захисту учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, постраждалих дітей, вносити відповідні пропозиції при формуванні обласного бюджету.

5. Надавати в межах своїх повноважень, всебічну моральну, матеріальну та іншу підтримку особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

6. Брати участь у патріотичному вихованні молоді.

7. Сприяти органам виконавчої влади та місцевого самоврядування у розвитку ефективної соціальної політики стосовно інвалідів Чорнобиля та сімей померлих вдосконалення системи соціального захисту постраждалого від Чорнобильської катастрофи населення.

8. Проводити роз\'яснювальну роботу та інформувати членів ВОГО „Союз Чорнобиль України" про заходи, що вживаються обласною державною адміністрацією щодо здійснення соціального, медичного, протирадіаційного захисту постраждалих від Чорнобильської катастрофи громадян.

9. Сприяти зменшенню соціальної напруги серед громади області.

10. Приймати активну участь в розробці та проведенні щорічних обласних заходів пов’язаних з Чорнобильською катастрофою - 26 квітня та Днем вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС - 14 грудня.

Строк дії Угоди та внесення змін до неї

1. Ця Угода набирає чинності з моменту підписання та діє протягом п\'яти років.

2. Сторони за взаємною домовленістю можуть вносити до Угоди зміни, які оформлюються окремими протоколами і становлять невід\'ємну її частину .

3. Припинення дії Угоди не впливає на стан і строки здійснення заходів, які не завершені на момент припинення її дії.

4. Цю Угоду укладено в трьох примірниках, що мають рівну юридичні силу, по одному для кожної із Сторін.

5. У разі, якщо жодна із сторін не заявила про розірвання Угоди, її дія продовжується на наступний календарний рік.

6. Врегулювання можливих різних тлумачень положень цієї Угоди вирішується шляхом переговорів та консультацій між Сторонами.

На підтвердження зазначених положень Угоду підписали:

Голова Вінницької обласної державної адміністрації

________________________________ М. ДЖИГА

Голова Вінницької обласної Ради

________________________________С. ТАТУСЯК

Голова Вінницької обласної громадської організації «Союз Чорнобиль»

________________________________В. ВОЙТОВ


Переглядів: 3169
Поширень: 0