На засіданні розглянуті наступні питання:

  • завдання органів державної влади щодо забезпечення впровадження реформ Президента України В.Ф. Януковича на регіональному рівні;
  • стратегічні завдання національної аграрної політики та впровадження земельної реформи в регіонах;
  • реформа медичного обслуговування та роль місцевих органів влади в її реалізації;
  • хід реалізації реформ, ініційованих Президентом України В.Ф. Януковичем, у Дніпропетровській області;
  • план роботи Ради Регіонів на 2012 рік.

Для довідки:

Рада Регіонів як консультативно-дорадчий орган при Главі держави створена Указом Президента від 9 квітня 2010 року. Рада має забезпечувати взаємодію органів державної влади та місцевого самоврядування у проведенні адміністративно-територіальної реформи та подоланні міжрегіональних диспропорцій, забезпеченні збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів, підвищенні їх конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості тощо.


Переглядів: 2589
Поширень: 0