23 листопада ц.р. Кабінет Міністрів України прийняв постанову №1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Цей Порядок визначає механізм обчислення пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсій у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідно до статей 54 і 57 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (далі — пенсії). Пенсії за бажанням осіб можуть призначатися виходячи із заробітної плати, одержаної за роботу в зоні відчуження в 1986—1990 роках, у розмірі відшкодування фактичних збитків.

В усіх випадках розмір середньомісячної заробітної плати для обчислення пенсії за роботу в зоні відчуження у 1986—1990 роках не може перевищувати 3 тис. карбованців.

Особам, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році, а також в евакуації населення на добровільній безплатній основі і стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, що підтверджено відповідними документами, пенсія по інвалідності за їх бажанням обчислюється з п\'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, що був встановлений на час їхнього перебування в зоні відчуження.

Мінімальна заробітна плата в 1986 році становила 70 крб. Для розрахунку пенсії застосовується 70 х 5 = 350 крб.

Постановою передбачається, що в 2012 році при обчисленні заробітку, з якого буде визначено розмір пенсії учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, застосовуватиметься спеціальна формула.

Формула пенсії

Пенсія = заробітна плата Х відсоток відшкодування фактичних збитків.

1) Визначення заробітної плати:
Заробітна плата за період роботи в зоні відчуження порівнюється з середньою заробітною платою за відповідний рік. Отриманий коефіцієнт множиться на середню заробітну плату в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні за 2006 рік.

2) Розмір відшкодування збитків визначається відповідною довідкою МСЕК.

Приклад розрахунку пенсії інваліду 2 групи

Розмір заробітної плати за роботу в зоні відчуження в травні 1986 році становив 800 крб. Середня заробітна плата по Україні в 1986 році становила 179 крб. Відсоток відшкодування фактичних збитків – 70%.

800 : 179 = 4,46927 (коефіцієнт заробітку)
928,81 х 4,46927 = 4151,10 грн. (заробітна плата)
4151,10 х 70% = 2905,77 грн. (основна пенсія по інвалідності)
2905,77 + 329,20 (додаткова пенсія) = 3234,97 грн. (перерахована сума пенсії)

Мінімальний розмір пенсії становить:

1) для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:

I групи інвалідності — 180 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
II групи інвалідності — 160 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
III групи інвалідності — 145 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

2) для інших інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:

I групи інвалідності — 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1 січня 2012 р. і 150 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1 липня 2012 р.;
II групи інвалідності — 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1 січня 2012 р. і 125 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1 липня 2012 р.;
III групи інвалідності — 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1 січня 2012 р. і 110 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1 липня 2012 р.;

3) для дітей-інвалідів — 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

4) для непрацездатних членів сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні:

на одного непрацездатного члена сім’ї — 50 відсотків пенсії по інвалідності померлого годувальника;
на двох і більше непрацездатних членів сім’ї — 100 відсотків пенсії по інвалідності померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частинами.

Вперше запроваджено гарантовані найменші виплати для інвалідів-ліквідаторів:
У разі коли розмір пенсійної виплати (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в інвалідів — учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою,

I групи - 285 відсотків,
II групи — 255 відсотків,
ІІІ групи — 225 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.

Щоразу при зміні розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, цей розмір буде збільшуватися.

Щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” виплачується у таких розмірах до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

1) особам, що належать до категорії 1:
з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:

інвалідам I групи — 50 відсотків; (було 30%)
інвалідам II групи — 40 відсотків; (було 20%)
інвалідам III групи — 30 відсотків; (було 15%)

для інших інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:

з 1 січня 2012 р.:

інвалідам I групи — 30 відсотків;
інвалідам II групи — 20 відсотків;
інвалідам III групи — 15 відсотків;

з 1 липня 2012 р.:

інвалідам I групи — 36 відсотків;
інвалідам II групи — 24 відсотки;
інвалідам III групи — 18 відсотків;

2) особам, що належать до категорій 2—4:

з 1 січня 2012 р.:

особам, що належать до категорії 2, — 15 відсотків;
особам, що належать до категорії 3, — 10 відсотків;
особам, що належать до категорії 4, — 5 відсотків;


Переглядів: 8843
Поширень: 0