Складна економічна ситуація призводить до того, що стосунки між роботодавцями та робітниками дедалі погіршуються. До того ж так швидко, що експерти вважають: Україні потрібні спеціалізовані суди по вирішенню трудових суперечок.

Про це, перебуваючи у Вінниці, розказав Генеральний секретар Національної конфедерації профспілок України, голова Громадської палати України Петро Петриченко.

- Фактично роботодавець нині має безмежні права на своєму підприємстві. І часто цими правами зловживає. - говорить Петро Петриченко. - А куди скаржитись працівнику? В комісію по трудовим суперечкам? Але проект нового Трудового кодексу практично знівелював їх існування. Іти до суду? Але ж кожен із нас знає, як працює вітчизняне судочинство - дріб’язкову суперечку можуть вирішувати два-три роки.

За таких умов профспілчани вбачають за необхідне створити в Україні трудові суди. Передбачається, що вони працюватимуть за прикладом вже існуючих струкутур Німеччини, Великобританії, Франції.

- Їх особливістю cтане наявність кінцевого терміну розгляду. А як на мене практично будь-яку трудову суперечку можна розглянути за 15 хвилин. - впевнений Петро Петриченко.

Справді, розгляд трудових спорів у світовій практиці часто пов\'язаний з діяльністю саме трудових судів. Вони діють в країнах-сусідах України. Приміром, у Росії з 2001 року діє Московський трудовий арбітражний суд. Він вирішує спори за позовами трудових колективів у строк до п’яти днів. У Білорусії провідна роль у вирішенні колективних трудових спорів відведена Республіканському трудовому арбітражу.

В дещо видозмінених формах трудове судочинство існує і в багатьох інших країнах світу. Але не в Україні...


Переглядів: 4390
Поширень: 0