Рейтинг інвестиційної привабливості відображає думку рейтингового агентства про привабливість міста з точки зору інвестування в нього та ризиків, які пов’язані з даною інвестицією. Цей вид рейтингу дозволяє оцінити сприятливість чи несприятливість інвестиційного клімату.

Регіон з рейтингом invА характеризується високою інвестиційною привабливістю, порівняно з іншими об’єктами рейтингування. Спостерігається чутливість до впливу інвестиційних ризиків.

Такий рейтинг відображає конкурентні переваги та значні можливості для інвестора завдяки наявності сприятливих географічних та природно-кліматичних умов; розвитку міської інженерно-транспортної інфраструктури, та активним заходам по її оновленню; консолідації гілок місцевої влади і підтримки з боку обласних органів влади; активізації дій на місцевому рівні в частині покращення інвестиційного клімату, спрощення погоджувальних процедур, практиці відкритості та прозорості у співпраці з інвесторами, значному досвіду успішної роботи місцевих чиновників з іноземними та вітчизняними інвесторами; низькому борговому навантаженню на місцевий бюджет; забезпеченню населення міста об’єктами соціальної сфери.

При визначені рейтингу також враховували ряд факторів, які обмежують інвестиційну привабливість м. Вінниці: збереження високих показників зношеності інфраструктури; відсутність суттєвих важелів у місцевої влади для надання преференцій інвесторам; нижчі за середні по країні показники економічного розвитку за знаходження частини міської економіки за межами офіційної статистики; помірна інвестиційна активність; недостатній розвиток власних фінансових інституцій; обмеженість можливостей місцевого бюджету брати спільну участь в реалізації масштабних інвестиційних проектів; нижчі за середні показники доходів населення.

Позитивний вплив на рейтинг матимуть: вдосконалення нормативної бази (зокрема – щодо зменшення навантаження на інвесторів на стадії впровадження проектів) та успішна реалізація базових програм розвитку міста, детінізація економіки та зростання більшості показників до загальнодержавного рівня, покращення стану інфраструктури. Негативний вплив на рейтинг матимуть: подальший знос інфраструктури, виявлення скарг з боку інвесторів на діяльність місцевої влади, погіршення показників ефективності діяльності підприємств та скорочення обсягів інвестицій.

Довідка:

Методологія рейтингової оцінки інвестиційної привабливості регіону, яка розроблена РА «IBI-Rating», враховує як кількісні, так і якісні показники, які дозволяють врахувати індивідуальні особливості території, окрім стандартних бальних показників. При визначенні рейтингової оцінки, окрім показників соціально-економічного розвитку, інвестиційної активності і фінансових даних, беруться до уваги результати опитування представників влади на місцях, дані про реалізацію базових програм розвитку регіону та поліпшення його інвестиційного клімату, плани на середньострокову перспективу.Переглядів: 3772
Поширень: 0