Рейтинг інвестиційної привабливості дозволяє оцінити сприятливість чи несприятливість інвестиційного клімату та відображає думку рейтингового агентства про привабливість міста з точки зору інвестування в нього та ризиків, які пов’язані з даною інвестицією.

Регіон з подібним рейтингом характеризується високою інвестиційною привабливістю, порівняно з іншими об’єктами рейтингування. Спостерігається чутливість до впливу інвестиційних ризиків.

Визначений рейтинг інвестиційної привабливості міста Вінниці відображає: конкурентні переваги та значні можливості для інвестора завдяки наявності сприятливих географічних та природно-кліматичних умов; розвинуту міську інженерно-транспортну інфраструктуру, яка активно оновлюється; консолідацію гілок місцевої влади та підтримку з боку обласних органів влади, активізацію дій на місцевому рівні в частині покращення інвестиційного клімату, спрощення погоджувальних процедур, впровадження практики відкритості та прозорості у співпраці з інвесторами; наявність значного досвіду успішної роботи місцевих чиновників з іноземними та вітчизняними інвесторами; низьке боргове навантаження на місцевий бюджет; забезпечення населення міста об’єктами соціальної сфери.

При визначенні рейтингової оцінки, окрім показників соціально-економічного розвитку, інвестиційної активності і фінансових даних, бралися до уваги результати опитування представників влади на місцях, дані про реалізацію базових програм розвитку регіону та поліпшення його інвестиційного клімату, плани на середньострокову перспективу.Переглядів: 3325
Поширень: 0