Сьогодні Вінницький національний технічний університет – центр науки, освіти та культури Подільського економічного регіону, сучасний вищий навчальний заклад з власними оригінальними навчальними планами та власною оригінальною концепцією виховання.

20 квітня Вінницькому Національному технічному університету виповнилося 50

Університет відомий не лише в Україні, а й далеко за її межами, готує фахівців для майже 70 країн Європи, Азії, Африки та Південної Америки.

В університеті діє оригінальна система інтеграції навчання з виробництвом, що не має аналогів в Україні, та ефективна система підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації.

Борис Іванович МокінКерує університетом демократично обраний колективом на посаду ректора в 1989 році Борис Іванович Мокін. Він – Заслужений діяч науки і техніки України (1995 р.), доктор технічних наук (1985 р.), професор (1987 р.), академік (1992 р., з 2002 року член Президії) Національної академії педагогічних наук України, академік декількох українських і міжнародних громадських академій.

Під керівництвом Б. І. Мокіна в університеті впроваджені п’ять нових технологій навчання: прийому до університету; інтеграції навчання з виробництвом; організації навчального процесу за кредитно-модульною системою; підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації; гуманізації та гуманітаризації технічної освіти.

Особливістю навчання у ВНТУ є те, що всі студенти стаціонару на першому курсі отримують в лабораторіях та майстернях університету робітничі професії за програмами профтехучилищ, які відповідають їх майбутній інженерній кваліфікації, а на кожному наступному курсі (до четвертого) протягом одного триместру працюють на підприємствах та в організаціях у відповідності з отриманою робітничою професією.

Навчально-наукову діяльність в університеті здійснюють 47 кафедр, 43 із яких очолюють доктори наук, професори; близько 70 % викладачів мають наукові ступені та звання.

При університеті успішно функціонують п’ять спеціалізованих вчених рад для захисту докторських та кандидатських дисертацій за 12 науковими спеціальностями.

За активністю винахідницької діяльності вже протягом тривалого часу ВНТУ є одним з кращих серед вищих навчальних закладів держави. Щорічно винахідники ВНТУ отримують близько 160 патентів України на винаходи та корисні моделі.

Дух новаторства, жадоба до пошуку та нових відкриттів передається тут від викладачів до студентів, що сприяє поповненню лав винахідників молодими талановитими науковцями. А тому університет уже понад 15 років — єдиний представник від України в Міжнародній федерації винахідницьких асоціацій (IFIA). Беручи активну участь у міжнародних виставках винаходів, які проводились під егідою IFIA, винахідники університету неодноразово ставали переможцями і збагатили скарбничку своїх нагород багатьма медалями.

При університеті працюють Локальна академія СISCО та ІТ академія Microsoft.

ВНТУ є колективним членом Міжнародної асоціації університетів, Європейської асоціації університетів, Всесвітнього оптичного товариства (SPIE), Міжнародної академії наук вищої школи, Міжнародної асоціації комп’ютерної техніки (АСМ), Всесвітнього товариства інженерів-енергоменеджерів, Європейського товариства «Ергономіка та людський фактор».


Переглядів: 7095
Поширень: 0