Як зазначив Ю. Легун до мережі архівних установ області входить Державний архів області, 27 архівних відділів райдержадміністрацій, 6 архівних відділів міських рад та 27 трудових архівів, створених при районних радах.

У 2010 році робота архівів спрямована на реалізацію заходів із забезпечення збереженості документів, інформаційної діяльності, формування національного архівного фонду та експертизи цінності документів. З метою забезпечення збереженості та державного обліку документів Національного архівного фонду здійснювалися заходи щодо поліпшення умов зберігання документів, оптимального розміщення в архівосховищах, контролю за наявністю та фізичним станом документів.

Упродовж минулого року виготовлено 170 тисяч кадрів електронних фотокопій документів, здійснено перевірку наявності 155498 справ. В читальному залі архіву функціонує локальна комп’ютерна мережа, яка дозволяє дослідникам користуватися електронною базою копій документів архіву без обмежень у обсягах та часі. На засіданні експертно-перевірної комісії розглянуто та схвалено 1723 описи на 41 тисячу справ постійного зберігання, 7406 справ тривалого зберігання, 43215 справ з особового складу. У читальному залі архіву упродовж року працювало 403 дослідника та 1012 відвідувачів. Їм видано 14284 справи, 995 описів, 381 примірник газет та журналів.

Завершено роботу з укладання путівника по фондах Держархіву області, зроблено оригінал-макет книги. Продовжується робота з підготовки «Анотованого переліку описів фондів дожовтневого періоду», «Анотованого реєстру описів фондів періоду німецько-фашистської окупації», «Українського мартирологу ХХ століття», зведеного каталогу метричних книг, що зберігаються в Державному обласному архіві. Завершено складання списку осіб, архівно-слідчі справи яких зберігаються в архіві.


Переглядів: 8226
Поширень: 0