Вінниця має тісні зв’язки із швейцарським містом Цюріхом, комфортні трамваї якого курсують нашими вулицями. Хотілося б, щоб Вінницею курсували не тільки швейцарські трамваї, але й швейцарські принципи демократії, основою якої є активна громадська позиція жителів міста та відповідальність влади. Для того, аби підвищити відповідальність політиків перед виборцями на місцевому рівні, Громадянська мережа ОПОРА проводить кампанію довготермінового громадського моніторингу. Його мета незалежне дослідження потреб громад та обговорення результатів з кандидатами, політичними партіями, збір чітких обіцянок від майбутніх народних обранців. Щоб оцінити прозорість та відкритість міської влади та рівень залучення громади до процесів формування та реалізації місцевої політики з 17 по 31 березня в м. Вінниця було проведено експертне опитування «Сто днів на посаді міського голови».

ВІННИЦЯ: результати експертного опитування
«100 днів на посаді міського голови»

У ході експертного опитування, яке проводилося з 17 лютого по 3 березня 2011 р. у місті Вінниця, визначено рівень ефективності діяльності міського голови у формуванні та впровадженні місцевої політики, визначенні пріоритетів діяльності в соціально-економічній та гуманітарній сферах через 100 днів після обрання на посаду. Одним із завдань опитування була оцінка прозорості та відкритості міського голови, характеристика залучення громади до процесів формування та реалізації місцевої політики.

Добір1 експертів у дослідженні проводився за методом «снігової кулі». В опитуванні взяли участь 32 експерта.

Ефективність роботи міського голови в соціально-економічній та гуманітарній сферах

Більшість експертів вважає, що діяльність міського голови в соціально-економічній сфері мала ефективний характер, на це вказують 56 % експертів. 32 % учасників опитування вважає, що ця робота була скоріше ефективною, ніж ні. У свою чергу тільки 6 % респондентів охарактеризували діяльність міського голови як неефективну. 6 % вагалися з відповіддю.

Ініціативи міського голови в соціально-економічній та гуманітарній сферах

Під час опитування експертам запропонували згадати та перерахувати ініціативи міського голови в соціально-економічній сфері. Респонденти навели незначну кількість прикладів, які в основному стосуються будівельної сфери:

  • відновлення житлового будівництва (за 100 днів в експлуатацію здали 3 багатоповерхових будинки);
  • продовження будівництва другої черги «Roshen» у м. Вінниці;
  • продовження реформування комунальних мереж та оптимізації теплопостачання у місті.

Назвали також соціально-орієнтовані та соціокультурні ініціативи мера з моменту обрання на посаду. Зокрема:

  • старт другого етапу Програми «Доступне житло» у м. Вінниці;
  • Вінниця як міст взаємодії мерів зі Східної Європи та Кавказу (Форум молодих мерів Східної Європи);
  • ініціативи, спільні з П. Порошенко, щодо заходів підтримки обдарованої молоді.

Прорахунки та здобутки

Учасники опитування наводили приклади здобутків та прорахунків міського голови на посаді, які, на їхню думку, вплинули на ситуацію в місті

Зокрема, основні здобутки, які називали експерти, полягали у кадрових змінах в системі управління апаратом міської ради, зокрема початок реформування апарату міської ради (стара команда залишалася при всіх 5 останніх мерах).

Чи була діяльність міського голови протягом 100 днів після обрання на посаду спрямована на вирішення проблем у соціально-економічній та соціогуманітарній сферах?

Результати експертного опитування продемонстрували, що при формуванні політики у сфері місцевого розвитку діяльність міського голови була в значній кількості випадків спрямована на вирішення проблем у соціально-економічній та гуманітарній сферах, реалізовувалася відповідна політика. Найбільше голосів було віддано за реформування ЖКГ – 68 %. 20 % експертів вважає, що існують наміри реалізації відповідної політики. Значною мірою діяльність мера в реалізації політики стосується питань розбудови інфраструктури міста. Так, експерти вказали, що політика реалізовувалася в сфері ремонту та розбудови інфраструктури (56 %), будівництва та експлуатації доріг місцевого значення (60 %), реформування системи муніципального транспорту (50 %), вирішення питань збору, транспортування, утилізації та знешкодження відходів (54 %). У той же час тільки 29 % експертів, що взяли участь в опитуванні, вважає, що в заходах з боротьби з безробіттям політика проводиться. Більша частка відповідей (32 %) стосувалася того, що у відповідному випадку можна говорити скоріше про реалізацію намірів вирішення проблеми.

У гуманітарній сфері, на думку експертів, політика реалізовувалася в питаннях покращення рівня шкільної освіти в громаді, модернізації шкіл, комп’ютеризації, оновлення матеріально-технічної бази – 54 %, позашкільного дозвілля молоді (відкриття гуртків, муніципальних клубів) – 47 %, забезпечення дошкільної освіти, функціонування дошкільних дитячих установ, оновлення їхньої матеріально-технічної бази – 50 %. Значна частина респондентів вважає, що реалізуються заходи з реабілітації людей з особливими потребами та забезпечення для них повноцінної інфраструктури (наприклад, пандуси) – 65 %, 20 % відповідей стосуються того, що відповідна політика – в намірах. Кількісний аналіз відповідей демонструє, що, на думку експертів, значна частина напрямів політики в соціальній та гуманітарній сферах реалізується.

Чи була, на Вашу думку, діяльність міського голови протягом 100 днів після обрання на посаду спрямована на вирішення проблем у соціально-економічній сфері?

№ з/п
Проблематика Так Можна говорити скоріше про наміри реалізації політики Ні      Ця тема взагалі не актуальна для міського голови Складно відповісти
Соціально-економічна сфера
1 Реформування ЖКГ    68%   20 % 6%     0 6 %
2 Сприяння розвитку малого бізнесу 28 % 35 % 19 % 9 % 9 %
3 Будівництво та експлуатація доріг місцевого значення 60 % 22 % 12 % 0 6%
4 Ремонт та розбудова інфраструктури (тепломережі, паркінги) 56% 15% 20% 3% 6%
5 Реформування системи муніципального транспорту 50 % 12 % 25 % 0 0
6 Залучення приватних інвестицій в економічний розвиток громади 50 % 20 % 9 %  9 % 12 %
7 Вирішення питань збору, транспортування, утилізації та знешкодження відходів 54 % 22 % 15 % 3 % 6 %
8 Підтримка та розвиток парків, зелених зон у місті 47 % 20 % 12 % 15 % 6 %
9 Боротьба з безробіттям 29 % 32 % 15 % 12 % 12 %
Соціально-гуманітарна сфера
1 Покращення рівня шкільної освіти в громаді, модернізація шкіл, комп’ютеризація, оновлення матеріально-технічної бази 54%   25 %    12%  6 %   3 %
2 Забезпечення дошкільної освіти, функціонування дошкільних дитячих установ, оновлення їхньої матеріально-технічної бази 45 % 28 % 15 % 6 % 6 %
3 Забезпечення позашкільного дозвілля молоді (відкриття гуртків, муніципальних клубів) 47 % 26 % 12 % 6 % 9 %
4 Реалізація заходів із соціального захисту та соціального забезпечення дітей, молоді, жінок, сім’ї, інших категорій населення 50 % 23 % 9 % 6 % 12 %
5 Надання спеціалізованої медичної допомоги, організація санаторно-курортних, науково-медичних закладів охорони здоров’я, що належать до спільної власності (соціальні програми) громади 44 % 25 % 12 % 0 19 %
6 Реалізація культурно-мистецьких програм та інших заходів муніципального значення 50 % 20 % 15 % 9 % 6 %
7 Підтримка та розвиток бібліотек (обласних спеціалізованих, для дітей та юнацтва) 25 % 44 % 6 % 3 % 22 %
8 Заходи з реабілітації людей з особливими потребами та забезпечення для них повноцінної інфраструктури (наприклад, пандуси) 65 % 20 % 6 % 3 % 6 %

Рівень прозорості політики, консультації з громадою у сфері місцевого розвитку, визначення та розв’язання місцевих проблем

Більшість учасників опитування вважає, що міський голова проводить консультації з громадськістю у сфері місцевого розвитку, визначення та розв’язання місцевих проблем. Так, чітко впевнені, що консультації скоріше не проводяться 22 % експертів. У той же час 25 % експертів вважає, що консультації відбуваються; що скоріше відбуваються – 47 %. Вагаються з відповіддю 6 %.

Більшість експертів, які взяли участь в опитуванні, визначаючи оцінку рівня прозорості політики, яку проводив міський голова протягом 100 днів з моменту обрання на посаду, переважно визначили її як прозору. Так, тільки 6 % експертів вважають таку політику непрозорою, скоріше як непрозору – 22 %, 9 % вагалися з відповіддю. Разом з тим, політику міського голови вважає прозорою 38 % респондентів, скоріше прозорою – 25 %.

Формат консультацій з громадою протягом 100 днів

Найчастіше, на думку експертів, у консультаціях з громадою мер використовував проведення прес-конференцій з інформування про діяльність (80 %), оприлюднення звітів про діяльність міського голови (70 %). Тільки 40 % вважають, що активно використовується формат формування громадських рад для консультацій щодо політики. Разом з тим, тільки 28 % опитаних вважає, що мер широко використовує формати проведення регулярних консультацій міського голови з організаціями громадянського суспільства та мешканцями громади щодо місцевої політики в різних суспільно-важливих сферах. 57 % вказує, що у відповідному випадку йдеться здебільшого лише про анонсування намірів. Найменше, за даними опитування, використовувалася форма проведення громадських слухань (34 %). 56 % вважають активною участь міського голови у заходах громадських організацій.

№ з/п  Формат консультацій Так        Ні           Можна говорити лише про анонсування намірів Складно відповісти
1 Організація та проведення громадських слухань 34% 32% 28 % 6 %
2 Оприлюднення проектів рішень міського голови на сайті міської влади для обговорення громадою 54% 12 % 25 % 9 %
3 Проведення регулярних консультацій міського голови з організаціями громадянського суспільства та мешканцями громади щодо місцевої політики в різних суспільно-важливих сферах 28% 12 % 57 % 3 %
4 Оприлюднення звітів про діяльність міського голови 70% 15% 9 % 6 %
5 Ініціювання роботи громадських рад чи інших консультаційно-дорадчих структур при міському голові, органах місцевого самоврядування 40% 36% 15 % 9 %
6 Включення представників організаціями громадянського суспільства до складу комісій, робочих органів, які опікуються формуванням політики при міському голові 50% 15% 29 % 6 %
7 Проведення прес-конференцій з інформування про діяльність міського голови 80% 11% 3 % 6 %
8 Участь міського голови у заходах громадських організацій 56% 6 % 32 % 6 %

Рівень професійності нинішнього кадрового складу міськвиконкому у вирішенні проблем місцевого розвитку

Більшість опитаних експертів вважає, що діяльність нинішнього кадрового складу міськвиконкому щодо вирішення місцевих проблем мала професійний характер. Так, 37 % респондентів вказують, що вона була професійною, скоріше професійною – 34 % учасників опитування. Тільки 3 % респондентів вважають діяльність міськвиконкому непрофесійною, скоріше непрофесійною – 20 %, 6 % вагалися з відповіддю.

Узагальнення

Ефективність роботи міського голови в соціально-економічній та гуманітарній сферах

Більшість експертів вважає, що діяльність міського голови в соціально-економічній сфері мала ефективний характер, на це вказують 56 % експертів. 32 % учасників опитування вважає, що ця робота була скоріше ефективною, ніж ні. У свою чергу тільки 6 % респондентів охарактеризували діяльність міського голови як неефективну. 6 % вагалися з відповіддю.
Ініціативи міського голови в соціально-економічній та гуманітарній сферах

Під час опитування експертам запропонували згадати та перерахувати ініціативи міського голови в соціально-економічній сфері. Респонденти навели незначну кількість прикладів, які в основному стосуються будівельної сфери: відновлення житлового будівництва (за 100 днів в експлуатацію здали 3 багатоповерхових будинки); продовження будівництва другої черги «Roshen» у м. Вінниці; продовження реформування комунальних мереж та оптимізації теплопостачання у місті.

Назвали також соціально-орієнтовані та соціокультурні ініціативи мера з моменту обрання на посаду. Зокрема: старт другого етапу Програми «Доступне житло» у м. Вінниці; Вінниця як міст взаємодії мерів зі Східної Європи та Кавказу (Форум молодих мерів Східної Європи); ініціативи, спільні з П. Порошенко, щодо заходів підтримки обдарованої молоді.

Прорахунки та здобутки

Учасники опитування наводили приклади здобутків та прорахунків міського голови на посаді, які, на їхню думку, вплинули на ситуацію в місті

Зокрема, основні здобутки, які називали експерти, полягали у кадрових змінах в системі управління апаратом міської ради, зокрема початок реформування апарату міської ради (стара команда залишалася при всіх 5 останніх мерах).

Чи була діяльність міського голови протягом 100 днів після обрання на посаду спрямована на вирішення проблем у соціально-економічній та соціогуманітарній сферах?

Результати експертного опитування продемонстрували, що при формуванні політики у сфері місцевого розвитку діяльність міського голови була в значній кількості випадків спрямована на вирішення проблем у соціально-економічній та гуманітарній сферах, реалізовувалася відповідна політика. Найбільше голосів було віддано за реформування ЖКГ – 68 %. 20 % експертів вважає, що існують наміри реалізації відповідної політики. Значною мірою діяльність мера в реалізації політики стосується питань розбудови інфраструктури міста. Так, експерти вказали, що політика реалізовувалася в сфері ремонту та розбудови інфраструктури (56 %), будівництва та експлуатації доріг місцевого значення (60 %), реформування системи муніципального транспорту (50 %), вирішення питань збору, транспортування, утилізації та знешкодження відходів (54 %). У той же час тільки 29 % експертів, що взяли участь в опитуванні, вважає, що в заходах з боротьби з безробіттям політика проводиться. Більша частка відповідей (32 %) стосувалася того, що у відповідному випадку можна говорити скоріше про реалізацію намірів вирішення проблеми.

У гуманітарній сфері, на думку експертів, політика реалізовувалася в питаннях покращення рівня шкільної освіти в громаді, модернізації шкіл, комп’ютеризації, оновлення матеріально-технічної бази – 54 %, позашкільного дозвілля молоді (відкриття гуртків, муніципальних клубів) – 47 %, забезпечення дошкільної освіти, функціонування дошкільних дитячих установ, оновлення їхньої матеріально-технічної бази – 50 %. Значна частина респондентів вважає, що реалізуються заходи з реабілітації людей з особливими потребами та забезпечення для них повноцінної інфраструктури (наприклад, пандуси) – 65 %, 20 % відповідей стосуються того, що відповідна політика – в намірах. Кількісний аналіз відповідей демонструє, що, на думку експертів, значна частина напрямів політики в соціальній та гуманітарній сферах реалізується.

Рівень прозорості політики, консультації з громадою у сфері місцевого розвитку, визначення та розв’язання місцевих проблем

Більшість учасників опитування вважає, що міський голова проводить консультації з громадськістю у сфері місцевого розвитку, визначення та розв’язання місцевих проблем. Так, чітко впевнені, що консультації скоріше не проводяться 22 % експертів. У той же час 25 % експертів вважає, що консультації відбуваються; що скоріше відбуваються – 47 %. Вагаються з відповіддю 6 %.

Більшість експертів, які взяли участь в опитуванні, визначаючи оцінку рівня прозорості політики, яку проводив міський голова протягом 100 днів з моменту обрання на посаду, переважно визначили її як прозору. Так, тільки 6 % експертів вважають таку політику непрозорою, скоріше як непрозору – 22 %, 9 % вагалися з відповіддю. Разом з тим, політику міського голови вважає прозорою 38 % респондентів, скоріше прозорою – 25 %.

Формат консультацій з громадою протягом 100 днів

Найчастіше, на думку експертів, у консультаціях з громадою мер використовував проведення прес-конференцій з інформування про діяльність (80 %), оприлюднення звітів про діяльність міського голови (70 %). Тільки 40 % вважають, що активно використовується формат формування громадських рад для консультацій щодо політики. Разом з тим, тільки 28 % опитаних вважає, що мер широко використовує формати проведення регулярних консультацій міського голови з організаціями громадянського суспільства та мешканцями громади щодо місцевої політики в різних суспільно-важливих сферах. 57 % вказує, що у відповідному випадку йдеться здебільшого лише про анонсування намірів.

Найменше, за даними опитування, використовувалася форма проведення громадських слухань (34 %). 56 % вважають активною участь міського голови у заходах громадських організацій.

Рівень професійності нинішнього кадрового складу міськвиконкому у вирішенні проблем місцевого розвитку.

Більшість опитаних експертів вважає, що діяльність нинішнього кадрового складу міськвиконкому щодо вирішення місцевих проблем мала професійний характер. Так, 37 % респондентів вказують, що вона була професійною, скоріше професійною – 34 % учасників опитування. Тільки 3 % респондентів вважають діяльність міськвиконкому непрофесійною, скоріше непрофесійною – 20 %, 6 % вагалися з відповіддю.


Переглядів: 3294
Поширень: 0