Своєчасне та правильне додержання вимог законодавства про приймання, реєстрацію та вирішення правоохоронними органами України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, забезпечує не лише швидке та повне розкриття злочину, але й є гарантією обґрунтованого притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у вчиненні злочину і виправдовування невинуватих.

Відповідно до наказу Генерального прокурора України № 4 гн від 19.05.2005 прокурори усіх рівнів зобов’язані забезпечити організацію приймання та вирішення заяв і повідомлень про злочини відповідно до вимог Інструкції про порядок розгляду заяв і повідомлень про злочини в органах прокуратури України, а також законність і обґрунтованість рішень, прийнятих за наслідками їх перевірки.

Крім цього, вони мають щомісячно перевіряти повноту реєстрації та законність рішень за заявами і повідомленнями про злочини у кожному правоохоронному органі. При організації такого нагляду потрібно забезпечувати комплексний підхід, використовувати дані органів державного нагляду та контролю, повідомлення засобів масової інформації, звернення громадян, дані лікувальних закладів і судово-медичних бюро, підприємств, установ та організацій тощо, практикувати проведення відповідних звірок.

Особливу увагу прокурори мають приділяти повноті проведення перевірок за повідомленнями про безвісне зникнення громадян, законність прийнятих з цих питань рішень. Одночасно прокурори повинні вивчати додержання обліково-реєстраційної дисципліни, своєчасність надання документів первинного обліку — статистичних карток на виявлений злочин, у тому числі у електронному вигляді; достовірність відображення у них відповідних даних шляхом взаємозвірок з обліково - реєстраційними підрозділами органів внутрішніх справ.

Суть прокурорського нагляду за додержанням законів при прийманні, реєстрації та вирішенні правоохоронними органами заяв і повідомлень про вчинення злочинів полягає у тому, що прокурор зобов’язаний засобами прокурорського нагляду запобігати, виявляти та усувати допущені порушення закону.

Діяльність прокурора, спрямована на виявлення порушень законності під час вирішення заяв і повідомлень про злочини, поділяється на два основні етапи: виявлення порушень закону під час перевірки органами дізнання і досудового слідства заяв та повідомлень про злочини; виявлення порушень закону під час прийняття посадовими особами рішень за заявами та повідомленнями про злочин.

Необхідно виділити найбільш поширені способи порушення закону при реєстрації заяв і повідомлень про злочини:

  • відмова заявникові у прийнятті інформації для реєстрації;
  • фізичне приховування прийнятих заяв, повідомлень від реєстрації;
  • реєстрація прийнятої інформації в неповному обсязі;
  • приховування від реєстрації окремих суттєвих епізодів, фактів або співучасників злочинної діяльності;
  • списання заяв і повідомлень до наряду канцелярії без прийняття за ними рішення в передбаченому законом порядку;
  • умисне заниження небезпечності діянь, про які повідомляється заявником, із наступною їх кваліфікацією як діянь, що не мають великої суспільної небезпеки;
  • прийняття за заявою або повідомленням незаконного рішення про відмову в порушенні кримінальної справи за реабілітуючими особу підставами (п.п. 1, 2 ст. 6 КПК України);
  • незаконне спрямування джерел інформації в інші регіони на підставі надуманої їх належності іншим органам;
  • приховування заяв і повідомлень, які були повернуті з інших регіонів або органів, з реєстрації.

Отже, порушення наявні у різних модифікаціях, і значення методики прокурорського нагляду полягає у тому, щоб забезпечити їх своєчасне виявлення й усунення. Разом із тим прокурору необхідно мати на увазі, що характер перевірочних дій за повідомленням про злочин безпосередньо залежить від повноти інформації про нього. А тому важливе практичне значення при визначенні правильності дій щодо вирішення повідомлень про злочини, а також виборі методики нагляду має обізнаність із джерелом інформації.

Головна мета прокурора - вибрати найбільш раціональні прийоми та способи для успішного виконання поставленого завдання у найкоротший термін. Саме обрана методика свідчить про організаційні, професійні і творчі здібності прокурора.

Помічник прокурора міста Вінниці Є.Ю. ДрачевськийПереглядів: 5536
Поширень: 0