Як наголосила С.Аляб’єва метою даного закону є удосконалення механізмів забезпечення державою конституційного права кожної особи на працю, сприяння зайнятості шляхом стимулювання окремих категорій населення, зокрема молодь, до більш активної позиції на ринку праці та створення додаткових робочих місць. Для досягнення поставлених цілей в законі знайшли своє відображення низка суттєво нових механізмів сприяння та забезпечення зайнятості.

Як зазначила С.Аляб’єва значний блок нововведень стосується запровадження системи стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць та працевлаштування осіб, які потребують додаткових гарантій з працевлаштування. Роботодавцю, який працевлаштовує на нове робоче місце осіб, віднесених до категорії «квотників», за направленням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості та трудової міграції, строком не менше ніж на два роки щомісяця компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу. Компенсація виплачується протягом одного року з дня працевлаштування особи. Роботодавцю, який протягом 12 календарних місяців забезпечував створення нових робочих місць, працевлаштовував на них працівників і упродовж цього періоду щомісяця здійснював їм виплату заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати за кожну особу, протягом наступних 12 календарних місяців, за умови збереження рівня заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати за кожну таку особу, щомісяця, компенсуються витрати у розмірі 50 відсотків суми нарахованого єдиного внеску за відповідну особу за місяць, за який він сплачений, із коштів Державного бюджету України, передбачених у бюджеті Пенсійного фонду України.

Суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних громадян терміном не менше ніж на два роки на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності, щомісяця компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідно прийняту особу.

Також будуть розширені можливості для підвищення конкурентоспроможності громадян віком старше 45 років. Особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, мають право до досягнення пенсійного віку на одноразове отримання ваучера для підтримання їх конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності.

С.Аляб’єва зауважила, що суттєвим зрушенням стане надання додаткової підтримки молодим спеціалістам шляхом, по-перше, організації стажування окремих категорій молодих спеціалістів, а, по-друге, стимулювання таких осіб до працевлаштування у селах і селищах.

Досить позитивними видаються положення, що стосуються стимулювання молоді до роботи у сільській місцевості. Зокрема, молодому працівнику, який уклав трудовий договір на строк не менш як на три роки з підприємствами, установами та організаціями, що розташовані в селах і селищах, надається житло на термін роботи за відповідною професією та одноразова адресна допомога у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів Державного бюджету. При цьому, якщо молодий працівник пропрацює в такому населеному пункті не менше десяти років, житло передається йому у власність.

Серед інших цікавих нововведень Закону можна виділити встановлення фіксованої квоти у розмірі 5% від загальнооблікової чисельності підприємства для працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Роботодавці самостійно розраховують квоту з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють на підприємствах, в установах та організаціях і належать до таких, що неконкурентоспроможні на ринку праці (крім інвалідів), та забезпечують їх працевлаштування самостійно.

За словами С.Аляб’євої особам, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років, віднесені до категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Раніше до такої категорії громадян відносилися особи, яким залишилося 2 роки і менше до настання права на пенсію за віком.

Діяльність кадрових агентств буде приведено у відповідність до європейських стандартів, відповідно до яких оплачувати їх послуги буде виключно роботодавець, а не особа, що шукає роботу.Переглядів: 4183
Поширень: 0