Виступаючи перед багаточисельною публікою Володимир Демішкан зазначив, що обласна влада обов’язково допомагатиме Університету у вирішенні нагальних проблем. А основним завданням на сьогоднішній день залишається проведення «Пироговських читань». «Адже цей захід має світове значення. І наша область у цьому випадку презентує себе не лише на державному рівні, а й на світовому» - зазначив голова облдержадміністрації.

Поділився також Володимир Демішкан враженнями про технічну базу університету. Вона дійсно справляє враження. За останніх 13 років в ВНМУ організовано стоматологічний і фармацевтичний факультети, розпочато підготовку з п\'яти нових спеціальностей. Відкрито заочну підготовку з фармації, організовано кафедру сімейної медицини факультету післядипломної освіти, яка функціонує на базі лікувальних закладів м. Житомира.

В навчальному процесі і управлінні університетом широко впроваджені комп’ютерні технології. Функціонує 26 комп’ютерних класів, використовуються 4 канали мережі Іпtеrпеt, доступ до яких студентам, аспірантам і викладачам безкоштовний. У цьому році розпочав роботу Ресурсний центр здоров’язберігаючих технологій.

Щорічно в університеті проводиться по 15-20 наукових конференцій, з’їздів, симпозіумів. В університеті один з високих серед навчальних закладів України рівень забезпеченості викладачами з науковими ступенями і званнями. Майже кожний шостий викладач вузу - доктор наук, професор. Студентів навчають 100 докторів наук, і 424 кандидати наукВ університеті функціонує 12 наукових шкіл.

Крім цього університет підтримує творчі зв\'язки та співробітничає з медичними факультетами університетів 19 зарубіжних країн (в тому числі США, Німеччини, Франції, Англії, Росії та ін.), тісні зв\'язки з 28 іноземними фармацевтичними фірмами мають клінічні кафедри. Викладачі кафедр задіяні у виконанні 62 міжнародних проектах.


Переглядів: 3250
Поширень: 0