9 грудня під час чергового засідання виконавчого комітету міської ради начальник міського управління юстиції Іван Бойко повідомив, що Статут територіальної громади міста офіційно зареєстрований і являється основним правоустановчим документом подільської столиці. Відповідний Сертифікат про державну реєстрацію Статуту він вручив Вінницькому міському голові Володимиру Гройсману.

Процедура формування і прийняття Статуту міста тривала у кілька етапів. Спочатку над його створенням працювали як вінничани, так і фахівці зі статутного права з Київської Національної академії державного управління при Президентові України та її одеського філіалу. Після цього проект цього документу обговорювався у різних колах та вносились зміни й доповнення. А наприкінці жовтня депутати міської ради 5 скликання ухвалили рішення про прийняття Статуту територіальної громади міста Вінниці. Завершальним етапом цього процесу стала державна реєстрація основного правоустановчого документу Вінниці.

«Я передаю міському голові Володимиру Гройсману Сертифікат про державну реєстрацію Статуту територіальної громади міста Вінниці, - говорить начальник міського управління юстиції Іван Бойко. – Це по суті головний документ міста, який регулює усі процеси життєдіяльності громади та сприяє розвитку обласного центру».

Вінницький Статут значно відрізняється від аналогічних документів інших міст, адже в ньому міститься багато унікальних і дієвих положень. В ньому враховані перспективні плани та вже існуючі напрацювання міської ради та її виконавчих органів, врахований також досвід вирішення проблем розвитку територіальної громади.

Статут Вінниці обговорювався також і у колах фахівців з питань муніципального розвитку. Зокрема, його прокоментував Михайло Гументик, який має майже 10-річний досвід роботи з RTI International за проектом технічної допомоги в галузі муніципального розвитку. «Я можу назвати новоприйнятий Статут вінницької громади одним з найдемократичніших серед статутів українських міст. Зокрема, на високому рівні виписані положення щодо реалізації форм місцевої демократії – громадських слухань, загальних зборів громадян за місцем поживання тощо, - розповідає експерт з питань муніципального розвитку Михайло Гументик. – Хочу також відзначити низку новел статуту, які встановлюють режим прозорості органів міського самоврядування при прийнятті рішень. Скажімо, оригінальною є ідея щодо фіксації конфлікту інтересів суб’єктами прийняття управлінських рішень, деталізація положень щодо підконтрольності громаді посадових осіб та депутатів міської ради. Дуже цікаві управлінські новації статуту. Це, насамперед, стосується запровадження Резерву муніципальної служби міста, планування кар’єри службовця місцевого самоврядування тощо. Звичайно, впадає в очі той факт, що вінницький статут дещо «агресивний» у захисті інтересів членів вінницької громади. По-перше, дуже детально виписані критерії членства в громаді; по-друге, чи не вперше в Україні, вінницький статут прямо говорить про можливість надання на муніципальному рівні додаткових пільг для членів територіальної громади; по-третє, статут конституює конкретні форми відстоювання (лобіювання) інтересів громади в органах публічної влади. Знову ж таки, дані положення статуту, на разі, в Україні аналогів не мають. Думаю, незабаром вони будуть запозичені і іншими містами. Розробка положень статуту і його прийняття співпало у часі з розробкою базових документів у сфері бюджетного та податкового законодавства. Дуже добре, що в частині фінансово-матеріального забезпечення громади автори статуту Вінниці заклали норми, які на сьогодні не суперечать новоприйнятому законодавству. І ще одна особливість вінницького статуту: на відміну від багатьох статутів українських міст, він прикладний. Часто статути сприймають як атрибут, елемент символіки. Статут Вінниці – щасливий висновок. Він дуже функціональний, він дає в руки інструмент і для членів громади, і для посадових осіб».
 


Переглядів: 9302
Поширень: 0