Щорічний Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець» проводиться відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152. Новим і цікавим цього річ є те, що згідно з пунктом 8 Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. № 564 щорічний Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець» віднесено до видів підвищення кваліфікації.

Конкурс проводиться у номінаціях «Кращий керівник» і «Кращий спеціаліст» окремо серед державних службовців: районних державних адміністрацій та обласних державних адміністрацій і їх структурних підрозділів.

Відповідальність за організацію підвищення кваліфікації державних службовців у рамках конкурсу несе керівник державного органу. Організаційне забезпечення здійснює кадрова служба державного органу, зазначив Віктор Тимчуренко.

«Кращий керівник» - участь беруть керівники структурних підрозділів державного органу: департаментів, управлінь, відділів, секторів. Які мають загальний стаж державної служби не менш як п\'ять років, з них на керівних посадах не менш як два роки;

«Кращий спеціаліст» участь беруть спеціалісти, спеціалісти І та ІІ категорій, провідні, головні спеціалісти усіх структурних підрозділів державного органу. Які мають загальний стаж державної служби не менш як два роки.

У конкурсі можуть брати участь тільки ті державні службовці, які на момент проведення конкурсу не мають дисциплінарних стягнень.

Конкурс проводиться щороку у три тури:

 • перший (І) тур – березень – квітень
 • другий (ІІ) тур – травень – червень
 • третій (ІІІ) тур – вересень – жовтень

Для організації конкурсу наказом чи розпорядженням керівника державного органу утворюється організаційний комітет з проведення конкурсу ( 5-7 осіб) у складі голови, заступника голови, секретаря і членів оргкомітету та затверджується Положення про нього. Оргкомітети здійснюють свою роботу шляхом проведення засідань протягом відповідних турів Конкурсу згідно із затвердженим планом роботи.

Для участі у І турі конкурсу державні службовці подають до оргкомітету:

 • заяву
 • копію особової картки державного службовця П-2ДС;
 • подання керівника структурного підрозділу ;
 • біографічну довідку, підписану керівником кадрового підрозділу;
 • за бажанням претендента інші матеріали (публікації в пресі, листи громадян, колективів з оцінкою діяльності претендента, тощо).

Оргкомітетами вищого рівня розробляються єдині вимоги до критеріїв оцінювання, що направляються разом із завданнями оргкомітетам нижчого рівня для організації проведення конкурсу. Завданнями з підвищення кваліфікації державних службовців у рамках І туру конкурсу є:

 • тестові завдання в частині знання Конституції України та законодавства про державну службу і боротьбу з корупцією. Окрім цього Оргкомітети І туру розробляють вимоги та критерії оцінки щодо складання учасниками конкурсу 10 тестових завдань, що стосуються функціональних повноважень державного органу, посадових обов’язків державного службовця. У минулому році усіх тестових завдань було 50;
 • орієнтовний перелік видів ділових документів, рекомендованих для складання учасниками конкурсу. У минулому році їх було 9;
 • завдання з володіння учасниками персональним комп’ютером. У минулому році їх було 15.

Тестові завдання виконуються учасниками на комп’ютері. Паперова версія виконаного завдання візується учасником конкурсу на кожному аркуші. Кожне завдання Комплексної програми оцінюється за п\'ятибальною шкалою.

Підсумки та визначення переможців І туру конкурсу Оргкомітети оголошують в останній тиждень квітня.

За результатами І туру місцеві органи виконавчої влади надають до оргкомітету ІІ туру 2-х переможців від органу влади (1 – у номінації «Кращий керівник», 1 – у номінації «Кращий спеціаліст») У минулому році було подані матеріали на 90 державних службовців у двох номінаціях.

ІІ тур конкурсу проходить у травні – червні між державними службовцями місцевих органів виконавчої влади на базі обласних ЦППК. Оргкомітети ІІ туру конкурсу утворюються Головдержслужбою України.

Завдання ІІ туру конкурсу:

 • запитання для співбесіди з питань державного управління (50);
 • практичні завдання та тести з питань службової етики та етикету (15);
 • теми публічних виступів з актуальних питань суспільно–політичного розвитку країни та реформування державного управління (6).

У рамках проведення ІІ туру конкурсу для його учасників на базі обласних ЦППК проводяться семінари відповідно до Комплексної програми підвищення кваліфікації державних службовців ІІ – VII категорій посад в рамках проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», за результатами яких видається сертифікат про підвищення кваліфікації.

За результатами ІІ туру визначають 4-х переможців: 2-х – серед державних службовців обласних державних адміністрацій (1 – у номінації «Кращий керівник», 1 – у номінації «Кращий спеціаліст») та 2-х – серед державних службовців районних державних адміністрацій (1 – у номінації «Кращий керівник», 1 – у номінації «Кращий спеціаліст»).

Оргкомітети ІІ туру розміщують інформацію щодо його проведення на офіційних веб-сайтах, в регіональних або галузевих ЗМІ і передають копії матеріалів конкурсу, відео, аудіо записів до Головдержслужби.

ІІІ тур конкурсу проводиться серед державних службовців центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів (їх територіальних підрозділів) протягом вересня-жовтня на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, Інституту регіонального управління та місцевого самоврядування Академії муніципального управління (м. Київ).

Під час ІІІ туру учасники захищають творчу роботу, беруть участь у діловій грі та презентують професійну діяльність.

Оргкомітет після проведення ІІІ туру на своєму заключному засіданні приймає рішення щодо підсумків конкурсу та визначення переможців і лауреатів в номінаціях «Кращий керівник» та «Кращий спеціаліст»

Нагородження переможців та лауреатів конкурсу проходить за окремим сценарієм в кінці року за датою, визначеною Головдержслужбою України.

За перше місце у номінації вручається до диплома грошова винагорода -10 тис. грн., друге - 5 тис.грн. За третє-четверте (1,5-1 тис.грн. відповідно) відзнаки встановлює ЦК профспілки держустанов України.


Переглядів: 5854
Поширень: 0