На виконання Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» від 07.07.2011р., у Вінницькій області завершено І етап реформування галузі - розмежування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги шляхом створення Центрів первинної медико-санітарної допомоги, зазначила начальник управління охорони здоров’я та курортів облдержадміністрації Лідія Діденко.

Сьогодні реалізація програми реформування галузі практично відбувається через поступове перепрофілювання закладів та підрозділів первинної медико-санітарної допомоги в заклади загальної практики сімейної медицини та інтенсивний розвиток екстреної медичної допомоги.

Результативність виконання цих суто структурних змін не викликає сумніву. Але ми маємо справу з людьми, тож необхідно враховувати і психологічні, і соціальні складові проблеми переходу від однієї системи до іншої, зазначила Лідія Діденко.

Визначальними факторами успіху для реформи первинної медичної допомоги є покращання співпраці між усіма ланками системи охорони здоров’я області та органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, покращання та підвищення статусу та ролі сімейних лікарів у системі охорони здоров’я та серед населення; покращання мотиваційних стимулів для персоналу, що працює в секторі первинної медичної допомоги; покращання внутрішньої комунікації у системі охорони здоров’я та зовнішньої — з громадянами.

Реформування сектору первинної медичної допомоги вже дало свої переваги:

- Підвищення доступності основних медичних послуг для всього населення;
- Покращення матеріально-технічного стану закладів первинної мережі;
- покращання якості медичної допомоги шляхом використання клінічних протоколів та якісних показників;
- вироблення державної мотиваційної політики для сімейних лікарів, чого не було раніше;
- цілісність системи первинної медичної допомоги, що враховує особливості конкретної спільноти;
- забезпечення здорової конкуренцію між лікарями, цінування робочого місця.
- підняло статус сімейного лікаря;

Міцна система первинної медичної допомоги сприяє покращанню здоров’я населення, водночас зменшуючи загальні витрати на охорону здоров’я.

Негативним у реформуванні системи охорони здоров’я більшість лікарів називають: недостатню поінформованість, недостатню кількість кваліфікованих кадрів, низький рівень фінансування галузі, дублювання функцій, недостатнє матеріальне забезпечення молодих спеціалістів, недосконале законодавство.

На І квартал 2012 року заплановано:

  1. Затвердити перелік закладів охорони здоров‘я, що формують госпітальні округи у Вінницькій області з урахуванням результатів їх інвентаризації та аудиту, стану шляхів сполучення.
  2. Завершити формування єдиної системи екстреної медичної допомоги у регіоні з централізованою оперативно-диспетчерською службою, оснащення мережі станцій/підстанцій/пунктів тимчасового базування бригад ШМД (при умові прийняття Верховною Радою України Закону України «Про екстрену медичну допомогу»).
  3. Продовжити роботу по створенню в області обласного перинатального центру.Переглядів: 3759
Поширень: 0